Mateřská školka Pohádka v Rokycanech

Žadatel:Město Rokycany
Celkové výdaje projektu:11 559 050 Kč
Výše podpory z ROP JZ:10 692 120 Kč
Termín realizace:04/2009 – 09/2010

Příprava projektu

Projekt Mateřská školka POHÁDKA Přístavba a nástavba vč. stavebních úprav patří mezi jeden z prioritních projektů města Rokycany. Je zaměřen do oblasti sociální péče poskytované předškolními zařízeními, na kvantitativní i kvalitativní rozvoj těchto služeb a má významné socioekonomické dopady. Jeho hlavními cíli jsou zvýšení kapacity školky v reakci na demografický vývoj obyvatelstva, zřízení jediného bezbariérového předškolního zařízení v Rokycanech a zkvalitnění poskytovaných služeb.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 03. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

V dubnu roku 2010 byly zahájeny práce na rekonstrukci mateřské školky Pohádka v Raisově ulici v Rokycanech. Novou přístavbou a nástavbou byla rozšířena kapacita mateřských škol města Rokycany o 39 míst. Zastupitelstvo města Rokycany se stavbou souhlasilo vzhledem k demografickému vývoji a dále také ke skutečnosti, že se tato školka jako jediná ve městě takto stala bezbariérová a umožňuje tak vstup zdravotně postiženým dětem do všech prostor školky.

Kontrola

U projektu proběhlo celkem deset kontrol. Osm bylo kontrol administrativních a dvě kontroly byly fyzické přímo na místě.

Ukončení projektu

Mateřská školka plně funguje od září roku 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.