Rozšíření sportoviště víceúčelové haly

Žadatel:město Vodňany
Celkové výdaje projektu:1 600 597 Kč
Výše podpory z ROP JZ:1 480 552 Kč
Termín realizace:8/2008 – 10/2008

Příprava projektu

Víceúčelová hala ve Vodňanech je jako jediné společenské centrum ve městě využívána při sportovních i společenských akcích. Původní hrací plocha nevyhovovala požadavkům pro konání sportovních turnajů a zápasů na soutěžní úrovni, dalším problémem bylo, že taneční parket se v případě společenských událostí musel montovat přímo na povrch sportoviště, který se tak ničil.

Projekt řešil rozšíření hrací plochy hřiště a nákup nového mobilního tanečního parketu. Cílem projektu bylo dosažení kvalitnější nabídky pro sportovní a kulturní vyžití obyvatel města a okolních obcí.

Předložení projektu

Projekt byl předložen do druhé výzvy ROP Jihozápad.

Realizace projektu

Město Vodňany nedisponovalo, kromě zázemí určených pro školní zařízení, žádným objektem občanské vybavenosti města, kde by bylo možno pořádat sportovní utkání na soutěžní úrovni. Víceúčelová hala v centru města Vodňany a její zázemí nabízí jedinečnou příležitost pro konání takovýchto sportovních utkání i společenských akcí – nejprve však bylo nezbytné v tomto objektu provést řadu úprav.

V rámci projektu proběhly stavební úpravy plochy hřiště a ochozů, stávajícího zařízení střídaček a bylo doplněno mobilní sportovní vybavení včetně pódiových stupňů. Dále byl zakoupen mobilní taneční parket, který se instaluje při konání kulturních akcí.

Po ukončení projektu lze očekávat vyšší zájem sportovců o konání soutěží na místní a regionální úrovni a pohodlnější využívání objektu při konání společenských a kulturních akcí.

Služba příjemci

Manažerka projektu Gabriela Fošumová říká: „Projektovou žádost i veškerou administraci související s projektem jsme zpracovávali vlastními silami. Zúčastnili jsme se seminářů pro žadatele i pro příjemce pořádané Úřadem Regionální rady, nejpřínosnější pro nás ale byly konzultace konkrétních záležitostí s pracovníky Oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích.“

Kontrola

U projektu proběhla jedna fyzická kontrola na místě dne 16. 2. 2009 s výsledkem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena v říjnu roku 2008.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.