Kulturní a administrativní zařízení Koloveč

Žadatel:Městys Koloveč
Celkové výdaje projektu:15 289 523 Kč
Výše podpory z ROP JZ:14 142 809 Kč
Termín realizace:29. 2. 2008 - 12. 07. 2010

Příprava projektu

Projekt byl připravován ve spolupráci s externí zpracovatelskou agenturou, a to v průběhu roku 2008. Žádost byla podána koncem července 2008 a schválena ve třetí výzvě ROP Jihozápad. Evropská unie přispěla dotací ve výši 85 % způsobilých výdajů. Na zbytku se podílel stát a městys Koloveč.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Hlavním smyslem projektu je revitalizace nevyužívaného objektu bývalé restaurace a ubytovny v centru Kolovče. Městys Koloveč leží nedaleko Domažlic v Plzeňském kraji. Díky projektu se rekonstruoval a dostavěl objekt, který nyní slouží pro účely městyse. V rámci stavebních úprav vznikly prostory pro úřad městyse, knihovnu, obřadní sál, dílnu a garáže. Objekt také vytvořil zázemí pro společenské, kulturní i vzdělávací akce a pro činnosti občanů a spolků z Kolovče a jeho okolí. Je zde nový akustický společenský sál zhruba pro 200 osob, s jevištěm a šatnou.

Součástí této investice byla také úprava okolí objektu včetně výstavby parkoviště, přístupových chodníků a rekonstrukce části navazující místní komunikace. Nové kulturní centrum leží v centru městyse, kde jsou koncentrovány i další aktivity – hřiště, škola, školka a další. V rámci projektu došlo i k vyznanému oživení této části Kolovče a byla tak zlepšena estetická hodnota centra městyse.

Nové zařízení, které soustředí stávající veřejně používané objekty pod jednu střechu, také výhledově výrazně sníží výši finančních prostředků, současně vynakládaných obcí v souvislosti s provozem stávajícího objektu obecního úřadu a knihovny.

Služba příjemci

Příjemce zajišťoval realizační fázi projektu převážně vlastními silami, s příležitostnou pomocí zpracovatelské agentury. Většinu informací k podmínkám realizace projektu tak zjišťoval za obec přímo starosta Václav Pergl: „Nejvíce informací jsem získal před podáním projektové žádosti. Čerpal jsem zejména z tiskových podkladů, webových stránek ROPu a konkrétní věci jsem pak osobně konzultoval na Úřadu Regionální rady. Tato spolupráce se mi dobře osvědčila.“

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny čtyři kontroly.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 12. 7. 2010. Žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena na účet příjemce dne 13. 12. 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.