Dům pohádek

Žadatel:POL PRODUCTION s.r.o.
Celkové výdaje projektu:45 816 836,52 Kč
Výše podpory z ROP JZ:21 808 814,18 Kč
Termín realizace:8/2008 – 5/2011

Příprava projektu

Nápad vytvořit v Plzni Dům pohádek vznikl v roce 2006 během pořádání výstavy k padesátinám známé kreslené postavičky Krtečka. Výstava se setkala s obrovským úspěchem a nápad byl na světě. Bohumír Sunek, jednatel společnosti POL PRODUCTION: „Cesta od nápadu k realizaci byla dlouhá a nelehká, ale z dětských úsměvů můžeme vyčíst, že se vyplatilo ji absolvovat. Přípravná fáze projektu je vysoce náročná na administraci. Vyžaduje dostatek času, přesnou koordinaci a detailní vymezení investičního záměru.“

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Také díky dotaci z ROP Jihozápad ve výši 25 milionů vyrostl v Plzni na zelené louce pohádkový dům, do kterého se mohou za postavičkami z večerníčků vypravit děti z celé republiky. Projekt je totiž v rámci ČR zcela ojedinělý. „Hlavním cílem projektu je prezentace nejvýznamnějších českých pohádkových a večerníčkových postaviček široké veřejnosti, ale hlavně těm nejmenším. Chtěli bychom podpořit vědomí o klasické české pohádkové tvorbě, zejména u mladé generace. Hlavním důvodem je stále rostoucí nabídka nevhodné zahraniční produkce nabízené této věkové skupině v našich mediích a obchodech,“ říká Sunek. Součástí multifunkčního areálu jsou také oblíbené tvůrčí díly, ve kterých se mohou rodiče věnovat svým dětem a hrát si s nimi v zajímavém prostředí. Jednou z takových dílen je například škola Macha a Šebestové. Na střeše je vybudované dětské hřiště plné skluzavek a další zajímavých herních prvků. Primární cílovou skupinu tvoří děti do 10 let. Podstata projektu proto reaguje na jejich potřeby, představy a celkovou dětskou fantazii. Inovace dále spočívá v jedinečné architektuře, ve které je stavba navržena. Vedle dětí se projekt setkává i s ohlasem mezi rodiči, kteří oceňují jak celkové zpracování, tak možnost aktivního trávení volného času se svými dětmi. O úspěchu projektu svědčí také vysoká návštěvnost, která dosahuje počtu až 600 lidí denně a má ambici stát se nejnavštěvovanější českou atrakcí.

Kontrola

Kontroloři ROP Jihozápad se na jednotlivé etapy projektu zaměřili hned sedmkrát. Všechny kontroly potvrdily bezproblémový průběh realizace projektu.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 15. 06. 2011. Poslední žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena na účet příjemce dne 14. 11. 2011.

Více o Domu pohádek, jeho nabídce a o pořádaných akcí se dočtete na www.dumpohadek.cz

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.