Rekonstrukce prostoru náměstí Chodová Planá

Žadatel:Městys Chodová Planá
Celkové výdaje projektu:6.470.138 Kč
Výše podpory z ROP JZ:5.920.346 Kč
Termín realizace:20. 02. 2009 - 10. 10. 2009

Příprava projektu

„Žádost byla podána dvakrát. Nejprve jsme si žádost zpracovali sami, ale bohužel jsme ve 2. výzvě neuspěli. Zpracování žádosti do další výzvy jsme již zadali externímu zpracovateli, kterého jsme vybrali z databáze poradců ROP Jihozápad. Ten projekt zpracoval a administroval až do doby vyplacení dotace na účet městyse Chodová Planá,“ uvedl manažer projektu Rudolf Fichtl.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Prostor náměstí v Chodové Plané technicky ani morálně neodpovídalo významu tohoto historického centra. Povrch náměstí byl v žalostném stavu, nebezpečný zejména pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu. Dominanta náměstí – historická kašna již byla také výrazně poznamenána dlouhými léty bez zásadních oprav.

Rekonstrukcí tohoto společenského a historického centra Chodové Plané vzniklo reprezentativní prostranství, na kterém je možno konat kulturní a společenské akce. Díky projektu je historické centrum atraktivnější nejen pro občany, ale i pro turisty. Bezbariérový přístup vyřešil dřívější problémy s bezpečností pohybu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu.

Služba příjemci

„Zúčastnili jsme se seminářů pro žadatele a pro příjemce, a to společně s vybraným externím zpracovatelem. S úrovní seminářů jsme byli velmi spokojeni. Při zpracování projektové žádosti a administrace projektu jsme využívali konzultace a metodické pokyny na webových stránkách ROP Jihozápad, které nám vždy byly přínosem, a to zejména z hlediska vyvarování se chyb při administraci projektu. Rovněž na emailové dotazy jsme vždy obdrželi potřebné informace v možné nejkratší lhůtě,“ uvedl manažer projektu Rudolf Fichtl.

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny dvě administrativní a jedna fyzická kontrola interim. Všechny kontroly shledaly, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace tohoto projektu byla ukončena dne 10. 10. 2009. Žádost o platbu byla proplacena příjemci dne 12. 4. 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.