FOTOGALERIE

Zde naleznete fotografie týkající se realizace Regionálního operačního programu Jihozápad.

ROK 2015

Slavnostní předání cen výhercům soutěže KOMPAS

Úřad Regionální rady Jihozápad uspořádal v létě již čtvrtý ročník cestovatelské soutěže, díky níž měli účastníci možnost poznat zajímavé projekty, které byly podpořené dotací z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. Smyslem soutěže bylo navštívit alespoň jedno z 16 vybraných míst na území jižních a západních Čech. Kromě cestovatelských zážitků jsme pro soutěžící připravili hodnotné ceny, které jsme rozdávali každý týden. Soutěž vyvrcholila závěrečným slosováním, kde byla ve hře elektronika a další hodnotné ceny. Níže si můžete prohlédnout fotografie ze slavnostního předání, které se uskutečnilo 30. 9. 2015.

Den dětí Zoo Plzeň

V rámci týdne afrických a asijských zvířat u příležitosti 5. výročí otevření nových afrických a asijských expozic v Zoo Plzeň se uskutečnil den dětí, který se konal dne 24. 6. od 9 do 16 hodin. Zástupci Úřadu Regionální rady Jihozápad si pro návštěvníky připravili bohatý program o věcné ceny. Dětí si mohly zaskákat na nafukovacím hradu nebo si nechat vyobrazit podobiznu zvířete na obličej. Pro starší pak byla připravena vědomostní soutěž z problematiky Evropské unie nebo si mohli poskládat obří puzzle. Na své si přišli i dospělí, kteří svůj mozek potrápili v hlavolamové herně. Akce byla primárně zaměřena pro žáky prvního stupně základních škol, ale zúčastnit se jí mohl kdokoli, kdo Zoo Plzeň navštívil.

Den dětí Zoo Ohrada

Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci s Hitrádiem Faktor a Pojišťovnou ministerstva vnitra uspořádal v sobotu 20. 6. v Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou akci s názvem: Zábavný den s ROP Jihozápad. Akce se konala v době od od 10 do 16 hodin. Pro návštěvníky byl připraven nabitý zábavný program, který se odehrával před Loveckým zámkem a na jeho nádvoří a komentované krmení po celý den organizovala i Zoo. Stánek ROP Jihozápad mohli najít návštěvníci vedle zázemí rádia Faktor před Loveckým zámkem. Úřad Regionální rady Jihozápad zde informoval informace o aktivitách a chodu Regionálního operačního programu Jihozápad a zároveň děti soutěžily o věcné ceny.


Den Evropy

Jako každý rok i letos se konal Den Evropy. V tomto roce jsme k příležitosti oslav uspořádali den otevřených dveří na pobočkách v Českých Budějovicích a v Plzni. Pozváni byli žáci základních a středních škol. Nejprve jsme všechny účastníky zasvětili do chodu Úřadu a vysvětlili jim základní principy čerpání finančních prostředků z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. Poté se přesunuli do zasedací místnosti, kde jsme jim představili aktuální čerpání a představili některé z realizovaných projektů. Na závěr měli možnost vyplnit soutěžní kvíz a na 5 výherců čekali hodnotné ceny Regionálního operačního programu Jihozápad.


ROK 2014

Soutěž Navrhni projekt 2014

Na začátku prosince probíhalo regionální kolo soutěže Navrhni projekt. Již třetí ročník soutěže, kterou zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj se konalo na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. Zde prezentovali tři vybrané týmy z Jihočeského a Plzeňského kraje své projekty. Cílem studentských týmů bylo vybrat ze skutečných oblastí podpory a vymyslet plán, jak podpořit podnikání, cestovní ruch, životní prostředí a další oblasti. O výsledcích rozhodovala odborná komise složená ze zástupců ROP Jihozápad, MMR a Eurocentra. Vítězem regionálního kola a zároveň postupujícím do kola celostátního se stal projekt s názvem „Relaxační a aktivně-zábavní park pro seniory ve Stříbře". Kompletní výsledky naleznete zde.


Soutěž Propaguj projekt

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad připravil soutěž zaměřenou na propagaci projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu Jihozápad. Soutěž nese název „Propaguj projekt“ a jejím cílem bylo inspirovat se libovolným projektem nacházejícím se v Jihočeském nebo Plzeňském kraji. Soutěž byla oficiálně zahájena na akci Den Evropy s ROP Jihozápad dne 9. 5. 2014, kde ji vyhlásila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaela Šímová a ukončena byla 30. 11. 2014. Celkem jsme na náš Úřad přijali 10 soutěžních projektů a autory 7 z nich pozvali k nám na Úřad v Českých Budějovicích, kde byli 8. 12. 2014 oceněni hodnotnými cenami.


Výroční konference ROP Jihozápad 2014

Výroční konference ROP Jihozápad 2014 se konala již 16. 10. opět v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Událost se konala v duchu budoucnosti evropských regionálních dotací. V dopoledním bloku shrnuli dosavadní průběh čerpání financí z ROP Jihozápad Mgr. Pavel Talíř, člen Výboru Regionální rady Jihozápad a Mgr. Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady Jihozápad. Jejich prezentace doplnil Ivo Grüner, předseda Výboru Regionální rady Jihozápad. Další část programu otevřel Mgr. Tomáš Machurek, specialista na veřejné zakázky a z pohledu auditního orgánu Ministerstva financí České republiky hodnotil Ing. David Novák. Naše pozvání přijala i první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová, která zasvětila účastníky konference do problematiky aktuálního programového období 2014–2020. Na tuto přednášku plynule navázal Ing. Erich Beneš, popisující integrovanou teritoriální investici města Plzně a konference byla zakončena přednáškou Ing. Dagmar Baumrukové o integrovaném plánu rozvoje území města České Budějovice. Děkujeme všem zúčastněným za jejich přízeň. Tento rok konferenci navštívilo více než 160 osob. Všechny prezentace a vydané materiály ke konferenci naleznete zde.


Putovní výstava ROP Jihozápad 2014

V pátek 4. dubna začala téměř tříměsíční putovní výstava projektů, které byly realizovány díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. Výstavu, kterou uspořádal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad bylo možné zhlédnout na celkem sedmi místech Plzeňského a Jihočeského kraje. Výstava byla k vidění na Městském úřadě ve Stříbře, v městském kulturním středisku Střelnice v Jindřichově Hradci, v Nemocnici Strakonice, na Lannově třídě v rámci oslav dne Evropy, dále v Muzeu Šumavy v Sušici. Od 30. 5. byla také k vidění v plzeňském Techmania Science center, kam zavítal Úřad i 6. 6. na akci Den dětí s ROP Jihozápad a poslední zastávkou výstavy se stala ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, kde se taktéž konal den dětí a to v sobotu 21. 6. Dvacátého sedmého června byly výstavní panely převezeny na českobudějovickou pobočku Úřadu Regionální rady Jihozápad. Více informací naleznete zde.


Den dětí v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou

Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci s Hitrádiem Faktor a Pojišťovnou ministerstva vnitra uspořádal v sobotu 21. 6. v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou akci zaměřenou pro děti. Program probíhal na několika plochách zároveň. V prostorách nádvoří loveckého zámečku se mohli návštěvníci těšit například na vystoupení Petra Vacka a Majdy Rajfové z Kouzelné školky. Zároveň si zde také mohli prohlédnout putovní výstavu, která představuje úspěšně realizované projekty podpořené z ROP Jihozápad. Před loveckým zámečkem pak probíhaly ukázky integrovaného záchranného systému a vedle zázemí Rádia Faktor se nacházel i stánek našeho Úřadu. Kdo k nám zavítal, mohl získat díky malování na obličej podobu lva, tygra nebo motýlka. Další atrakcí připravenou pro rodiny s dětmi byly obří puzzle nebo házení míčků na figurínu. Nejoblíbenější hrou se však stali ledové sochy, kde měli děti na hudbu tančit a při ztlumení strnout. Na základě získaných pozitivních ohlasů se program všem líbil a my jsme rádi, že jsme mohli potěšit děti drobnými dárky v podobě propagačních předmětů.


Den dětí v Techmania Science Center

V pořadí první plánovaný Den dětí se uskutečnil v pátek 6. června v plzeňském Techmania Science Center. Úřad Regionální rady Jihozápad pozval žáky z 1. stupně základních škol, ale připravený program mohla využít i široká veřejnost. Techmania Science Center má dvě obrovské výstavní plochy, a tak zde bylo možné trávit dlouhé hodiny a stále jste měli o zábavu postaráno. V hlavní hale si mohli návštěvníci vyzkoušet, jak fungují obnovitelné zdroje, zažít legraci ve vodním světě nebo se účastnit jedné z připravených show. Navíc v expozici Člověk a zvíře si mohl každý otestovat své motorické schopnosti a měl tak možnost vyhrát zajímavé ceny. Pro tvořivé zde byly připraveny i dva tematické workshopy. Na prvním workshopu Vesmír si účastníci vyráběli sluneční hodiny, brčkové rakety nebo vesmírné hlavolamy. Druhý workshop Zábavná chemie, se zabývala například zkoumáním vlastností nenewtonské kapaliny, tančícími rozinkami, neviditelným inkoustem anebo lávovou lampou. Druhým výstavním prostorem je 3D planetárium, kde se nachází interaktivní expozice Vesmír. Zde jste si mohli vyzkoušet stav beztíže, odpálit si raketu nebo zjistit, kolik byste vážili třeba na Marsu. Velkým lákadlem bylo také 3D kino, kde se diváci mohli dozvědět více o životě na Zemi nebo načerpat nové informace o záhadách Vesmíru.


Den Evropy s ROP Jihozápad 2014

Dne 9. 5. 2014 se na Lannově třídě v Českých Budějovicích konala akce Den Evropy s ROP Jihozápad. Úřad Regionální rady Jihozápad tuto akci uspořádal ve spolupráci s Europe Direct (pobočka České Budějovice).Oslava Dne Evropy s ROP Jihozápad byla určena pro dospělé i děti. Pro znalce Evropské unie zde byla připravena vědomostní soutěž, workshop, pro děti pak různé soutěže. Celým programem prováděla moderátorka rádia Kiss Adéla Jirkalová, která v průběhu akce představovala nejen projekty realizované prostřednictvím ROP Jihozápad, ale zároveň byla průvodcem soutěží pro děti i dospělé. V rámci oslav Dne Evropy také probíhal Den otevřených dveří na českobudějovickém Úřadě Regionální rady Jihozápad v Jeronýmově ulici. Veřejnost si také díky oslavě měla možnost prohlédnout putovní výstavu, kterou už druhým rokem pořádá Úřad Regionální rady Jihozápad. Pro návštěvníky bylo připraveno i sladké překvapení v podobě bruselského řezu.


ROK 2013

Soutěž pro studenty Navrhni projekt 2013

Soutěž s tímto názvem zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Dvou až pětičlenné studentské týmy měly za úkol vybrat ze skutečných oblastí podpory a vymyslet plán, jak podpořit podnikání, cestovní ruch, životní prostředí a další oblasti. Do soutěže se přihlásilo celkem 12 týmů z Jihočeského a Plzeňského kraje a celkem 4 projekty byly vybrány do finále regionálního kola. To se uskutečnilo 13. 12. 2013 na Úřadě Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. O výsledcích rozhodovala odborná komise složená ze zástupců ROP Jihozápad, MMR a Eurocentra. Vítězem regionálního kola a zároveň postupujím do kola celostátního se stal projekt s názvem „Interaktivní Šumava pro všechny“. Kompletní výsledky můžete nalézt v sekci Akce ROP Jihozápad.


Výroční konference ROP Jihozápad 2013

Dne 12. 12. 2013 se konala v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích Výroční konference ROP Jihozápad, která nesla název Evropské regionální dotace a jejich budoucnost. Konference byla rozdělena na dopolední a odpolední blok. Dopolední částí provázela ředitelka ÚRRRJZ Mgr. Michaela Šímová. Zabývala se hodnocením programového období 2007–2013 a výhledem na další léta ROP Jihozápad. Po této přednášce došlo k vyhlášení vítězů letní soutěže Kompas a předání diplomů zástupcům jednotlivých projektů. Odpolední blok konference byl v režii odborníků v oblasti přeshraniční spolupráce, kohezní politiky nebo veřejné podpory. Takto koncipovaná konference zaujala širokou veřejnost natolik, že oproti loňskému roku byla účast více jak dvojnásobná – zúčastnilo se jí téměř 100 osob.


Putovní výstava projektů ROP Jihozápad 2013

Šestého září 2013 odstartovala Putovní výstava projektů podpořených z ROP Jihozápad. Cílem projektu bylo širokou veřejnost seznámit alespoň s několika z celkem 750 realizovaných projektů, které byly podpořené prostřednictvím ROP Jihozápad. Výstavní panely, které představily celkem 14 projektů, navštívily během podzimu šest míst v Jihočeském a Plzeňském kraji. Prvním místem kam výstava putovala byla Zoologická a botanická zahrada města Plzně, odkud se přesunula do písecké Sladovny a zámek Zbiroh, dále do Českého Krumlova, Českých Budějovic a konečně na jezuitskou kolej v Klatovech, kde byla výstava 29. 11. ukončena. Poslední svoje využití měla výstava na Výroční konferenci ROP Jihozápad, která se konala 12. 12. 2013 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Návštěvníci zmíněných míst si tak mohli prohlédnout profesionální fotografie z realizací opatřené základními informacemi o projektu.


ROK 2012

Hodnocení soutěže Navrhni projekt 2012

První místo celorepublikové soutěže Navrhni projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), získal tým Gymnázia ve Stříbře s projektem Modernizace autobusového nádraží ve Stříbře. Cílem, soutěže je upozornit mladou generaci na možnosti čerpání financí z Evropské unie a přiblížit jim dotační problematiku. Z došlých projektů vybralo Eurocentrum tři nejkvalitnější projektové záměry, které následně hodnotila komise složená ze zástupců ROP Jihozápad a MMR. „Vítězný projekt nás zaujal zejména kvalitním zpracováním, komplexností a zaměřením na široký okruh uživatelů. Velice kladně jsme hodnotili i prezentační dovednosti projektového týmu,“ dodává Mgr. Ivana Makovičková, pověřená vedením Úřadu Regionální rady. Výherce regionálního kola postupuje do celorepublikového klání, jehož vítězný tým získá letecký zájezd do Bruselu.


ROK 2011

Výtvarná soutěž 2011

Úřad Regionální rady pořádal v roce 2011 ke Dni Evropy, který připadá na 9. května, výtvarnou soutěž pro studenty základních škol a nižších stupňů gymnázií. Žáci kreslili na téma Co bys pořídil do svého okolí, kdybys dostal dotaci z Evropské unie? Sešla se nám téměř stovka obrázků. Zde si můžete prohlédnout oceněné příspěvky.

poslední aktualizace: 2.10.2015

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.