-- obrázek --

Již tradičně bychom Vás rádi pozvali ke společnému setkání u příležitosti Výroční konference ROP Jihozápad 2015. Pro tento rok jsme zvolili téma Ohlédnutí se za evropskými regionálními dotacemi. Konference sestává ze tří částí.

Úvod zajistí členové Výboru Regionální rady Jihozápad Ivo Grüner a Ing. Jaromír Slíva společně s Mgr. Michaelou Šímovou a Ing. Karlem Hronem, zástupci Úřadu Regionální rady Jihozápad. Představitelé se zaměří na zhodnocení dosavadního průběhu ROP Jihozápad.

V následující části vystoupí Ing. Jiří Fišer, starosta města Tábor a Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy. Ti pohovoří o svých zkušenostech s čerpáním finančních prostředků z ROP Jihozápad. Dále naše pozvání přijala i Ing. Jitka Procházková, která popíše audit projektů z pohledu Ministerstva financí České republiky. Druhou část zakončí svou přednáškou JUDr. Jan Brodec, LL.M, Ph.D., který přinese informace z právní praxe.

V závěrečné části se můžeme těšit na informace z aktuálního programového období 2014–2020, které bude v režii Ing. Davida Koppitze, ředitele odboru regionální politiky. Konferenci svými příspěvky obohatí Ing. Naděžda Burešová a Ing. Zdeněk Vašák, zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR. Na závěr informace o Integrované teritoriální investici města Plzně představí Ing. Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů. Podařilo se nám zajistit opravdové odborníky ve svém oboru, proto přijměte naše pozvání.

Konference se koná 1. 12. 2015, od 9:30 hodin v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích.

Přihlašování je možné až do 27. 11. včetně.

V případě, že se nebudete moci konference zúčastnit, sdělte prosím tuto skutečnost kontaktní osobě. Děkujeme.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Lenku Březinovou (brezinoval@rr-jihozapad.cz, +420 389 058 674)

Konference je určena široké veřejnosti a její návštěva není zpoplatněna.

Pozvánka

Program

Bulletin

poslední aktualizace: 20.11.2015