Tiskové zprávy - archiv 2011

ROP Jihozápad končí s "losovačkami" u veřejných zakázek (5/12/2011)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dnes na svém zasedání schválil metodické oznámení, které s okamžitou platností zakazuje příjemcům dotací z ROP Jihozápad používat v zadávacím řízení náhodný výběr losem, a to ani v kombinaci s objektivními kritérii, a také používat při hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek jako dílčí hodnotící kritérium smluvní pokuty a další smluvní podmínky. ROP Jihozápad tak reaguje na dlouhodobá doporučení evropských orgánů a především na výsledky auditů, které provedl Evropský účetní dvůr u několika operačních programů působících v České republice, a také na probíhající šetření Policie ČR, která podezřívá konkrétní firmy, že mohly při omezování počtu uchazečů účelově manipulovat jejich počtem. ROP Jihozápad končí s „losovačkami“ u veřejných zakázek

ROP Jihozápad rozdělil do Jihočeského a Plzeňského kraje již 82 procent svých prostředků (28/11/2011)

ROP Jihozápad končí čtvrtý rok své existence. Při svém zřízení získal na podporu projektů v Jihočeském a Plzeňském kraji zhruba 17 miliard korun, které jsou v současné době ještě navyšovány asi o jednu miliardu. 82 procent u nich již bylo rozděleno a smluvně zavázáno jednotlivým příjemcům. ROP Jihozápad se tímto číslem řadí mezi nejúspěšnější operační programy u nás. ROP Jihozápad rozdělil do Jihočeského a Plzeňského kraje již 82 procent svých prostředků

Monitorovací výbor ROP Jihozápad schválil zprávu o realizaci programu (7/11/2011)

Monitorovací výbor ROP Jihozápad schválil na svém dnešním zasedání Zprávu o realizaci ROP Jihozápad. Zpráva o realizaci programu hodnotí pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro každou prioritní osu. Zpráva konstatuje, že k 7. 9. 2011 bylo zesmluvněno již 14 miliard Kč z celkové alokace ROP Jihozápad 18 miliard Kč na programovací období 2007 – 2013. Ke stejnému datu bylo proplaceno na úspěšně dokončené projekty již 6 miliard Kč. K výraznému pokroku došlo především v posledním půlroce (1.4.-7.9.2011), kdy bylo podepsáno 43 nových smluv s příjemci v celkovém objemu 1,8 miliardy korun.

Monitorovací výbor ROP Jihozápad schválil zprávu o realizaci programu

Výbor Regionální rady schválil výsledky 14. výzvy a vyhlásil dvě výzvy nové (17/10/2011)

Výbor Regionální rady schválil na svém dnešním zasedání výsledky 14. výzvy ROP Jihozápad. Výzva s alokací 60 milionů korun byla zaměřena na OP 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy. Ve 14. výzvě uspěly projekty 4 žadatelů a jejich seznam bude k dispozici na stránkách www.rr-jihozapad.cz od 17. 10. Více v tiskové zprávě...

Výbor Regionální rady schválil výsledky 14. výzvy a vyhlásil dvě výzvy nové

ROP Jihozápad požádá o certifikaci 4,3 miliardy korun (13/10/2011)

Úřad Regionální rady již zítra, tj. 14. 10. 2011, odešle Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva financí České republiky všechny požadované dokumenty a požádá o certifikaci finančních prostředků za období od 16. září 2009 do 15. září 2011 v celkové výši 4,3 miliardy korun. Ministerstvo financí před časem obnovilo certifikaci prostředků ROP Jihozápad v návaznosti na přijatý závazek Jihočeského a Plzeňského kraje poskytnout prostředky na úhradu finanční opravy, kterou ministerstvo stanovilo na základě výsledků finanční kontroly z podzimu loňského roku. ROP Jihozápad požádá o certifikaci 4,3 miliardy korun

Evropská komise schválila Výroční zprávu ROP Jihozápad za rok 2010 (7/10/2011)

Evropská komise schválila dne 3. 10. 2011 Výroční zprávu o realizaci Regionálního operačního programu Jihozápad v Jihočeském a Plzeňském kraji za rok 2010. Evropská komise tak tímto krokem oficiálně schválila činnost a dosažený pokrok v plnění programu ROP Jihozápad v loňském roce. více ZDE

Kraje schválily úhradu korekce, ROP Jihozápad čeká obnovení certifikace (12/8/2011)

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo v úterý 9. 8. 2011 na svém mimořádném zasedání dotaci Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad na úhradu korekce, kterou na základě finanční kontroly ministerstva financí přijal Výbor Regionální rady 25. 7. 2011. Jihočeští zastupitelé tak svým rozhodnutím doplnili zastupitele Plzeňského kraje, kteří poskytnutí dotace schválili již dříve. Uhrazením korekce oběma kraji podmínilo ministerstvo financí obnovení procesu certifikace finančních prostředků ROP Jihozápad, který byl v loňském roce pozastaven. více ZDE

Výbor Regionální rady přijal korekci vyplývající z kontroly ministerstva financí Výbor schválil projekty 13. výzvy a vyhlásil 17. výzvu ROP Jihozápad (25/7/2011)

Výbor Regionální rady přijal korekci ve výši 5 % z proplacených prostředků 2. a 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad navrženou na základě finanční kontroly Platebního a certifikačního orgánu (PCO) Ministerstva financí ČR. Výbor Regionální rady při svém rozhodnutí vycházel z protokolu a návrhu PCO a neprováděl vlastní skutková zjištění ani právní hodnocení kontrolních zjištění PCO. více ZDE

ROP Jihozápad začne proplácet i projekty prověřované policií (21/7/2011)

ROP Jihozápad může s okamžitou platností začít proplácet i ty projekty 5. a 6. výzvy, které jsou dosud předmětem prověřování Policie ČR. Takový je výsledek jednání ředitelky Úřadu Regionální rady Kláry Böhmové s vrchním ředitelem Sekce řízení úřadu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Stanislavem Cysařem. Pracovníci Úřadu Regionální rady tak mohou začít činit kroky k proplácení žádostí o platbu příjemcům dotací z obou zmíněných výzev. více ZDE

Ředitelka ÚRR Klára Böhmová předala cenu pro vítěze školské výtvarné soutěže (9/6/2011)

Ředitelka Úřadu Regionální rady Klára Böhmová předala do rukou ředitelky Gymnázia a SOŠE Kaplice cenu za vítězství školy ve výtvarné soutěži vyhlášené Úřadem Regionální rady ke Dni Evropy. Soutěže se zúčastnilo přes 30 základních a středních škol, které získali dotaci z ROP Jihozápad na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci svých tříd a budov. Tématem, které děti výtvarně zpracovávaly, bylo „Co bys pořídil do svého okolí, kdybys získal dotaci z EU“. Více zde

ROP Jihozápad rozdělí na modernizaci krajských silnic dalších 250 milionů korun (31/5/2011)

Monitorovací výbor ROP Jihozápad schválil na dnešním zasedání revizi Regionálního operačního programu Jihozápad, kterou se navyšuje alokace programu o dodatečných 10 312 512 eur. O dodatečné alokaci pro Českou republiku v celkové výši přesahující 247 milionů korun rozhodla v srpnu loňského roku Evropská komise a následně vláda ČR v listopadu svým usnesením tyto dodatečné prostředky rozdělila jednotlivým operačním programům. Více ZDE

Zájem o dotace z ROP Jihozápad neklesá, počet žádostí stále čtyřnásobně převyšuje možnosti programu (10/5/2011)

Nedávno vyhlášené výsledky 11. výzvy ukazují, že zájem žadatelů o dotace z ROP Jihozápad neklesá a stále se drží na velmi vysoké úrovni. Počet předkládaných žádostí i nadále zhruba čtyřnásobně převyšuje možnosti programu. Vysoký zájem žadatelů tak neovlivnily ani problémy spojené s přehodnocováním 5. a 6. výzvy, ke kterému došlo v loňském roce. více ZDE...

Výbor Regionální rady schválil 11. a 12. výzvu a vyhlásil 14. výzvu ROP Jihozápad (26/4/2011)

Výbor Regionální rady schválil k podpoře projekty cestovního ruchu z 11. výzvy, Jihočeský kraj získal dotaci ve výši 413 milionů korun na modernizaci letiště a Výbor Regionální rady také vyhlásil 14. výzvu ROP Jihozápad více ZDE...

Výbor Regionální rady schválil jen část projektů podpořených v 11. výzvě a do funkce ředitelky úřadu jmenoval Kláru Böhmovou (31/1/2011)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se dnes na svém 29. řádném zasedání zabýval seznamem projektů vybraných k podpoře v rámci 11. výzvy ROP Jihozápad. Součástí 11. výzvy byly dvě oblasti podpory – 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 3.1 A a B Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výbor po krátké diskusi schválil k podpoře pouze projekty OP 1.1.

více ZDE...

Novinky z ROP Jihozápad si přišlo poslechnout více než 70 lidí (27/1/2011)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad připravil na středu 26. ledna 2011 setkání s odbornou i laickou veřejnosti. Součástí akce byly dva bloky (dopolední a odpolední) prezentací a seminářů, které se zaměřily na aktuální dění kolem ROP Jihozápad a transparentnost procesu hodnocení projektů.

více ZDE...

Archiv tiskových zpráv:20172016201520142013201220112010200920082007

poslední aktualizace: 15.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.