UŽITEČNÉ ODKAZY NA INSTITUCE SOUVISEJÍCÍ S DOTACEMI EU

V letech 2007–2013 má Česká republika k dispozici více jak 773 miliard korun z evropských fondů. Dotace jsou administrovány prostřednictvím 24 operačních programů. Ty jsou rozděleny podle resortu – oblasti, kterou podporují – do tzv. tématických operačních programů (8), podle územního členění – do programů podporujících investice v regionech NUTS II (7), a dále na programy podporující přeshraniční spolupráci (7) a operační programy pro Prahu (2).

poslední aktualizace: 27.4.2015

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.