Nejnovější projekt

Název projektu:Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa
Žadatel:Diecézní Charita Plzeň
Celkové výdaje projektu:20 220 457 Kč
Výše podpory z ROP JZ:17 591 797 Kč
Termín realizace:02/2010 – 07/2012

Příprava projektu

Podstatou projektu „Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutické dílny sv. Josefa“ byly rekonstrukce a vybavení budovy bývalé fary v Meclově, v níž je provozována pobytová služba Centrum sociální rehabilitace sv. Vavřince, a dále výstavba s vybavením budovy sociálně terapeutických dílen sv. Josefa. Jedná se o tkalcovskou a polytechnickou dílnu.

Detaily projektu

PROJEKTY 2015

PROJEKTY 2014

PROJEKTY 2013

PROJEKTY 2012

PROJEKTY 2011

PROJEKTY 2010

PROJEKTY 2009

PROJEKTY 2008

PROJEKTY

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.