ROP - Video reportáže

Úspěšně dokončené projekty – to je ten nejdůležitější výstup a cíl ROP Jihozápad. V této sekci představujeme projekty napříč jednotlivými oblastmi podpory formou video reportáží. Jedenkrát za měsíc zveřejňujeme vždy po jednom videu z Plzeňského a Jihočeského kraje. O nových videích Vás pravidelně informujeme v aktualitách. Kromě měsíčních reportáží jsme natočili i jiné příspěvky jako je například záznam slavnostní akce u příležitosti oslav Dne Evropy. Nejaktuálnějším příspěvkem je v současné době reportáž Studia Z, kde vystoupila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaela Šímová.

Studio Z – Mgr. Michaela Šímová

Rubriku jihočeské televize zpestřila 14. 10. 2014 svou přítomností ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaela Šímová, která shrnula dosavadní průběh Regionálního operačního programu Jihozápad a nastínila budoucnost aktuálního programového období 2014–2020.

Konzervace hradu Pořešín

Novodobá historie provázanosti turistického ruchu s hradem Pořešín spadá do roku 2004, kdy vzniklo zmiňované občanské sdružení Hrady na Malši. Od tohoto data se stává hrad Pořešín na řece Malši stále více a více známější turistickou destinací. Prvotní nadšení sdružení z ohlasu veřejnosti na návštěvu hradu však vystřídala obava členů sdružení z možného neštěstí v podobě zranění návštěvníků při prohlídce zříceniny. Zřícenina hradu totiž nebyla připravena na nápor turistů, kteří si chtěli vylézt téměř na všechny zdi hradu a katastrofa v podobě sesuvu byla téměř nevyhnutelná. Z tohoto důvodu začalo sdružení uvažovat o tom, jak nejlépe ochránit návštěvníky a zároveň stavební úpravou nenarušit současnou podobu hradu. V této době začalo sdružení spolupracovat s předním českým kasteologem prof. PhDr. Tomášem Durdíkem, DrSc. Tým v čele s panem profesorem pochopil nutnost situaci urychleně řešit a navrhl způsob postupné konzervace. Tyto všechny důvody předcházely rozhodnutí zažádat o dotaci z ROP Jihozápad.

Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Pobrdsko Strašice

Kořeny projektu sahají až do roku 2005, kdy se obec rozhodla využít získaný kasárenský areál nejen k výrobním a komerčním činnostem, ale i k vytvoření kulturního centra. V roce 2006 pak vytipovala vhodné objekty pro budoucí muzeum. O rok později obec rozhodla o vytvoření areálu budoucího muzea z objektu tzv. velitelské vily a sousedního dřevěného domu. Interiér rekonstruovaných objektů zdůrazňuje současné potřeby v rozvoji turistického ruchu mikroregionu Středního Pobrdska, jehož jsou Strašice přirozeným spádovým centrem. Někdejší vila s byty důstojníků se změnila na první část expozic. Sklepní expozice evokuje podmínky protileteckého krytu. Vystaveny jsou tu předměty připomínající civilní obranu a hasičské záchranné sbory. Dále tu mohou návštěvníci nalézt přírodovědnou a paleontologickou expozici, která představuje vývoj života v oblasti Středních Brd a jejich okolí. Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a uspěl se žádostí o dotaci ve výši 13 355 239 Kč. Přestavba byla ukončena 30. 4. 2010.

Den Evropy v zoo Plzeň

Devátého května 2013 oslavil ROP Jihozápad Den Evropy netradičně. Ve spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně jsme připravili dopoledne plné poznání a zábavy. Pro děti byly v areálu ZOO připraveny soutěže, komentované prohlídky a skákací hrad. Kromě nově nabytých vědomostí si děti odnesly i pěkné dárky. O tom, že se akce vydařila, svědčí vysoká dopolední návštěvnost, kdy do ZOO zavítalo na 1200 osob. Paralelně s touto akcí proběhlo tento den i jednání VRR ROP Jihozápad. Zde byla novou ředitelkou Úřadu Regionální rady jmenována Mgr. Michaela Šímová.

REPORTÁŽE 2017

REPORTÁŽE 2016

REPORTÁŽE 2015

REPORTÁŽE 2014

REPORTÁŽE 2013

REPORTÁŽE 2012

REPORTÁŽE 2011

REPORTÁŽE 2010

REPORTÁŽE 2009

poslední aktualizace: 22.12.2016

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.