PLÁN VÝZEV

Níže je umístěn aktuální plán výzev ROP Jihozápad pro rok 2014.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad si vyhrazuje právo v průběhu roku plán výzev měnit a aktualizovat podle rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vzhledem k tomu, že plán výzev je pouze předpoklad, ne všechny výzvy ROP Jihozápad v něm zanesené musí být vyhlášeny. Stejně tak mohou být výjimečně vyhlášeny i výzvy, které nejsou uvedeny v plánu.

Aktualizovaný plán dle rozhodnutí Výboru Regionální rady ze dne 14. 11. 2014.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014

Archiv plánů výzev

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 Schváleno na VRR dne 18. 4. 2014

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 Schváleno na VRR dne 11. 3. 2014

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 Schváleno na VRR dne 12. 12. 2013

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Schváleno na VRR dne 30. 9. 2013.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Schváleno na VRR dne 28. 3. 2013.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2013 Schváleno VRR dne 29. 1. 2013.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2012 Schváleno VRR dne 25. 6. 2012.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2012 Schváleno VRR dne 20. 2. 2012.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2011 Schváleno VRR dne 13. 12. 2010.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na roky 2010 - 2011 Schváleno VRR dne 20. 10. 2010.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2010 Schváleno VRR dne 9. 6. 2010.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na roky 2009 - 2010 Schváleno VRR dne 29. 5. 2009.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na roky 2009 - 2010 Schváleno VRR dne 6. 3. 2009.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na roky 2008 - 2009 Schváleno VRR dne 27. 6. 2008.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2008 Schváleno VRR dne 14. 12. 2007.

Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2007 Schváleno VRR dne 21. 9. 2007.

poslední aktualizace: 23.5.2016

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.