ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 18/9/2013
Realokace finančních prostředků do ROP Jihozápad neproběhne

Podmínkou pro realokace části finančních prostředků z ROP Severozápad a Operačního programu Technická pomoc do ostatních operačních programů bylo jejich schválení monitorovacími výbory dotčených operačních programů. V případě ROP Severozápad však ke schválení nedošlo a není tedy možné realokaci uskutečnit. V případě realokace části prostředků z Operačního programu Technická pomoc rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) realokovat prostředky pouze do ROP Moravskoslezsko a OP Praha Konkurenceschopnost z důvodů zachování poměrů mezi cíli. Návrh MMR realokovat prostředky pouze do těchto dvou operačních programů vychází ze závěrů analýzy potřebnosti, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 387/2013.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.