ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 20/11/2015
Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni pořídilo nové vybavení pro výuku

Pro žáky SOU v Plzni na Vejprnické ulici bylo do tří učeben pořízeno nové vybavení, díky kterému dojde ke zkvalitnění a zefektivnění odborné přípravy v praktické i teoretické výuce. V rámci projektu byla vybavena jazyková učebna, do které bylo pořízeno mobilní tlumočnické stanoviště s připojením pro 70 účastníků a sada ozvučení. Do učebny návrhu a čtení technické dokumentace byly pro žáky pořízeny nové PC včetně výukového software a vizualizačních periferií a v dílně průmyslových instalací a pohonů bylo současné vybavení doplněno o modulární sestavu výukových panelů, přístrojové vybavení a sadu nářadí. Projekt byl podpořen ve 34. výzvě ROP NUTS II Jihozápad. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů činí 4,1 milionů korun a dotace z ROP NUTS II Jihozápad je předpokládána ve výši 3,5 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.