ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 21/9/2015
Návštěva okresu Plzeň-jih a projektů podpořených v rámci ROP Jihozápad

V úterý 22. 9. navštíví předseda Regionální rady Jihozápad Ivo Grüner v doprovodu Ing. Karla Hrona pověřeného vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad okres Plzeň-jih, aby shrnuli a zhodnotili dosavadní přínos finanční podpory z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v uplynulém programovém období 2007–2013. To vše se bude odehrávat za účasti televize ZAK, která bude reportáž z tohoto putování vysílat v sobotu 26. 9. Vydejte se s námi do plzeňského okresu a poznejte projekty podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.