ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 29/4/2015
Žáci Střední odborné školy a odborného učiliště v Sušici se dočkali nově vybavených učeben

Žáci si nyní budou moci své poznatky získané v teoretické výuce rozšířit v pěti nově vybavených učebnách. Nové stroje, zařízení a související technologie jako například trenažér pro virtuální svařování nebo CNC soustruh byly pořízeny do učebny oprav vozidel a zemědělských strojů, učebny diagnostiky stavu a oprav vozidel, dvou učeben svařování a učebny strojního obrábění. Díky realizaci projektu dojde k propojení teoretického a odborného výcviku a také k přiblížení výuky co nejvíce reálným podmínkám. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6,6 milionů korun. Dotace z ROP Jihozápad bude činit 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.