ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 12/2/2015
Unikátní oltář v kostele sv. Víta v Dobřanech se dočkal oprav

Další část rekonstrukce má za sebou vzácný kostel svatého Víta v Dobřanech. Původně zamýšlený rozsah rekonstrukce nestačil, bylo totiž zapotřebí ošetřit i unikátní kruhový oltář. Pouze jeho oprava si vyžádala kolem půl milionu korun. Stavební práce dále spočívaly v kompletním vzduchotechnickém odvlhčení, opravě omítek, zateplení stropní konstrukce a restaurování cihelné dlažby horního ochozu, restaurování dřevěného oltáře, instalaci ozvučení a celkové výmalbě interiéru. Prostory unikátního barokního kostela jsou využívány jako městská galerie. Celkově si tato rekonstrukce vyžádala více než dva miliony korun. Z toho 85 procent prostředků bylo financováno díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.