ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 7/1/2015
O poslední finance z ROP Jihozápad byl v rámci 35. výzvy na rozvoj místních komunikací enormní zájem

Celkem 133 projektových žádostí bylo přijato v rámci poslední výzvy pro zájemce o dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad), která byla zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. V Jihočeském kraji obce předložily 81 projektových žádostí v Plzeňském kraji pak 52. Celková hodnota všech 133 projektových žádostí je 879 907 687 Kč, přičemž vyčleněno je pro ni prozatím 115 milionů korun. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.