ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 29/10/2014
GREENWAYS – stezky pro pěší a cyklisty v Plzni mají dva nové úseky

Síť stezek pro pěší a cyklisty podél toků řek v Plzni, tzv. greenways, se rozšířila o dva nové úseky. Díky realizaci projektu, který byl podpořen v rámci 23. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad, byly v blízkosti řeky Úslavy vybudovány trasy v celkové délce 1,7 km. Jejich součástí je lávka přes řeku. Nové úseky greenways napojují oblast u kostela svatého Jiří ve čtvrti Doubravka a část u střelnice v Lobzích. Budování sítě greenways významně zvyšuje rekreační potenciál města Plzně a zároveň zlepšuje prostupnost města zejména pro cyklisty a cykloturisty. Pozitivní je rovněž podpora k životnímu prostředí šetrných způsobů dopravy. Realizace projektu si vyžádala celkové výdaje ve výši 19 milionů korun, způsobilé výdaje projektu činí téměř 13,5 milionu korun

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Otýlie Beníškové 1664/14
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.