ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 8/10/2014
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal Stručného průvodce problematikou veřejné podpory poskytované od 1. 7. 2014

Upozorňujeme žadatele a příjemce na uveřejnění dokumentu „Stručný průvodce problematikou veřejné podpory“, který byl vydán v září 2014 Odborem veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Materiál si klade za cíl seznámit se základními principy veřejné podpory, které vyplývají z ustanovení předpisů práva EU a vysvětlit roli Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v této oblasti. Dokument ale také především zohledňuje nová pravidla poskytování veřejné podpory, účinná od 1. 7. 2014. K dispozici je pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.