ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 6/10/2014
Realizace projektu Silnice II/231 v Plzni, Plaská–Na Roudné–Chrástecká, 1. etapa bude slavnostně ukončena

Realizace projektu „Silnice II/231 v Plzni, Plaská–Na Roudné–Chrástecká, 1. etapa“ bude slavnostně ukončena v úterý 7. října 2014 v 11:00 hodin na rekonstruovaném Masarykově mostě. Rozsáhlá rekonstrukce a vybudování přeložky vyřešily problematický úsek Jateční třídy mezi ulicemi Na Roudné a Chrástecká, který je součástí městského okruhu propojujícího městské čtvrti Severní Předměstí a Doubravka. Původní silnice vykazovala řadu dopravních závad a úzkých míst, komunikace vedla po provizorním mostě namísto uzavřeného historického mostu z roku 1917, což vyžadovalo řadu dopravních omezení. Projekt, který byl podpořen v 18. výzvě ROP JZ, byl realizován ve spolupráci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje p. o. a města Plzně. Způsobilé výdaje projektu se předpokládají ve výši 200 milionů korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Otýlie Beníškové 1664/14
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.