ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 29/9/2014
Nová a nově rekonstruovaná komunikace slouží motoristům v Klatovech a okolí

Jedna zcela nová a jedna nově rekonstruovaná komunikace slouží motoristům v Klatovech a v nedalekých Soběticích. Město Klatovy, které získalo pro oba projekty podporu z ROP Jihozápad v rámci 26. výzvy, obě komunikace slavnostně zprovoznilo tento týden. Zcela nová 400 metrů dlouhá komunikace byla vybudována na okraji obce Sobětice u Klatov a propojuje okružní křižovatku na silnici I/22 u Sobětic s místní komunikací mezi obcemi Sobětice a Lažánky. Výstavba nové komunikace zlepšila dopravní obslužnost obcí Lažánky, Kosmáčov, Čínov a Kydliny, protože dosud bylo spojení Sobětic s těmito obcemi komplikované. Jediná propojovací komunikace vedla přes soukromý areál Statku Sobětice, kde byla osazena dopravní značka povolující vjezd v obou směrech pouze dopravní obsluze. Celkové způsobilé výdaje na vybudování nové komunikace činily 7, 3 milionu korun, celkové výdaje se vyšplhaly na téměř 11,8 milionu korun. V Klatovech byla dále v délce 171,3 metru rekonstruována Purkyňova ulice, která napojuje stávající rozsáhlou obytnou zástavbu a do budoucna by měla zajistit dopravní obslužnost nově plánovanému území pro bydlení na Křesťanském vrchu. Celkové způsobilé výdaje na rekonstrukci Purkyňovy ulice činily více než 5,3 milionu korun.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.