ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 16/7/2014
Blíží se ukončení příjmu projektových žádostí v rámci 33. a 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Upozorňujeme žadatele na blížící se ukončení příjmu žádostí v rámci 33. a 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Projektové žádosti připravované do 33. výzvy pro oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 34. výzvy pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství budou přijímány do 18. 7. 2014 do 12.00 hodin. V průběhu příprav projektových žádostí mohou žadatelé i zpracovatelé stále využívat možnosti osobních, emailových i telefonických konzultací s oddělením administrace žádostí Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.