ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 29/5/2014
Nové vydání Závazných postupů pro zakázky mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb.

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že Národní orgán pro koordinaci aktualizoval dokument Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské Unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013. V revizi dokumentu se promítly mimo jiné změny související s rozhodnutím Evropské komise k finančním opravám ze dne 19. 12. 2013. Postupy je nutné aplikovat u projektů, které budou mít podepsanou Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace po 1. 6. 2014 včetně. Dokument spolu s přehledem platnosti předchozích verzí je k dispozici pod tímto odkazem.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.