ROP JIHOZÁPAD AKTUALITY
ARCHIV 2015

Krásné Vánoce! (23/12/2015)

Vážení, děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce. Do nového roku 2016 Vám srdečně přejeme hodně zdraví, štěstí, mnoho pracovních i osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci!

Změna úředních hodin recepce (17/12/2015)

Upozorňujeme na změnu úředních hodin recepce, která bude pro veřejnost přístupná 23. 12. 2015 do 14.30 hod. a 31. 12. 2015 do 12 hod. Úřední hodiny recepce v ostatní dny zůstávají beze změny. Děkujeme za pochopení.

Informace ke změnám v harmonogramu projektů (2/1/2015)

Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či hlášenou změnou prodlužuje proces posuzování a schvalování Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Příjemce se zároveň vystavuje riziku, že nebudou-li doklady řádně dokládány, může dojít ze strany poskytovatele dotace ke krácení finančních prostředků dotace. Z důvodu zlepšení a urychlení administrace projektů doporučujeme příjemcům veškeré výzvy k doplnění konzultovat prostřednictvím osobních či telefonních konzultací s příslušnými finančními manažery projektu, aby nedocházelo k opětovnému vyzývání a následnému prodlužování proplácení žádostí o platbu.

Omezení provozu na územním pracovišti v Plzni (16/12/2015)

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že ve čtvrtek 17. 12. bude z důvodu školení zaměstnanců Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad omezen provoz na pracovišti v Plzni. Finanční manažeři budou na Vaše dotazy reagovat v následujících dnech. Děkujeme za pochopení.

V Kralovicích byla zrekonstruována místní komunikace (15/12/2015)

Díky ROP NUTS II Jihozápad byla v Kralovicích zrekonstruována místní komunikace v ulici Manětínská a byly vystavěny nové chodníky pro zajištění větší bezpečnosti chodců. Díky rekonstrukci komunikace došlo ke zlepšení současného velmi špatného stavu místní komunikace a rovněž byl vyřešen problém s nevhodným odvodněním komunikace. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 6,4 milionů korun a dotace byla příjemci proplacena ve výši 6 milionů korun.

Upozornění pro příjemce dotace (9/2/2015)

Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím formulářem změny v rozpočtu (příloha č. 8 Příručky pro příjemce). V případě úspor přesahujících 1 mil. Kč se jedná o změnu podstatnou menšího rozsahu, proto touto cestou apelujeme především na oznamování změn tohoto typu.

ROP Jihozápad je v proplácení prostředků na druhém místě (10/12/2015)

Dnes se můžete v deníku Právo dočíst, že Regionální operační program Jihozápad je v současné době druhý nejlepší ze všech operačních programů v objemu proplacených prostředků. Z posledních statistik vyplývá, že do konce října již bylo proplaceno 92,9 % z celkového objemu přidělených finančních prostředků. V tomto roce se tak Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad podařilo proplatit 3,627 miliard korun.

Omezení na územním pracovišti v Plzni (9/12/2015)

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že ve čtvrtek 10. 12. a v pátek 11. 12. bude z důvodu konání porady zaměstnanců Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad omezen provoz na pracovišti v Plzni. Finanční manažeři budou na Vaše dotazy reagovat v následujících dnech.

Úřad Regionální rady Jihozápad odmítá kritiku NKÚ k novostavbě plzeňského divadla (8/12/2015)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ÚRR JZ) se důrazně ohrazuje proti některým závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) k novostavbě plzeňského divadla. Ten v dnes zveřejněné tiskové zprávě s názvem: „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015: ze 17 plánovaných projektů se jich uskutečnilo jen 11“ například kritizoval hodnotící kritéria ÚRR JZ, podle nichž byly vybrány kulturní projekty v Plzni. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Dnes vychází speciální příloha Evropské dotace (7/12/2015)

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že dnes vychází v Českobudějovickém a Plzeňském deníku speciální příloha Evropské dotace, kde mimo jiné naleznete rozhovory s představiteli Regionálního operačního programu Jihozápad, rozhovor se starostou města Tábor a starostou města Klatovy. Dále se zde můžete dočíst o Výroční konferenci ROP Jihozápad, nebo jaké události Úřad Regionální rady Jihozápad v uplynulém roce uspořádal.

Město Kladruby vystavělo novou místní komunikaci (4/12/2015)

Město Kladruby díky ROP NUTS II Jihozápad vystavělo novou místní komunikaci, která je jedinou přístupovou komunikací k rozvojové zóně, kde jsou lokalizovány rodinné domy, a do budoucna je plánována další výstavba. V rámci projektu, který byl podpořen ve 31. výzvě ROP NUTS II Jihozápad byla vyřešena bezpečnost provozu na nově vybudované komunikaci vybudováním dvou křižovatek se silnicemi vyšších tříd, výstavbou chodníků a dopravním značení. Dotace byla příjemci proplacena ve výši 6,8 milionů korun, což činí 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Zveřejnění obecných informací o výsledcích kontrol (3/12/2015)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejnil informace o kontrolách provedených u příjemců ROP Jihozápad v období od 1. 12. 2014 do 30. 11. 2015. Obecné informace o výsledcích kontrol naleznete pod tímto odkazem.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – prosinec 2015 (2/12/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc prosinec je 27,024 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu najdete zde.

ROP Jihozápad je jedním z nejúspěšnějších dotačních programů (1/12/2015)

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) je jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013. Zaznělo to na dnešní Výroční konferenci ROP Jihozápad, která se konala v českobudějovickém Clarion Congress Hotelu. Přestože programové období bylo formálně ukončeno v roce 2013, poslední financez ROP Jihozápad příjemci dotací stále dočerpávají. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Ve Stříbře na Tachovsku byla zrekonstruována Plzeňská ulice (30/11/2015)

Díky projektu, který byl podpořen ve 35. výzvě ROP NUTS II Jihozápad, byla ve Stříbře nedaleko náměstí zrekonstruována Plzeňská ulice. V rámci projektu došlo k vyřešení problému s bezpečností dopravy ve městě v důsledku vymezení dopravního prostoru a prostoru pro chodce, dále nevyhovující technický stav komunikace a také je zrekonstruovaná komunikace řešena jako bezbariérová. Dále byla vybudována parkovací stání, díky kterým byl vyřešen problém s nevhodně zaparkovanými vozidly, které bránily plynulému provozu na komunikaci. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 2,8 milionu korun a dotace byla proplacena ve výši 2,6 milionů korun, což činí 95 % z celkových způsobilých výdajů.

Omezení provozu v Plzni (26/11/2015)

Chtěli bychom upozornit na skutečnost, že zítra 27. 11. bude omezen provoz Úřadu Regionální rady v Plzni. Všechny záležitosti budou vyřízeny v následujících dnech. Děkujeme za pochopení.

Výroční konference ROP Jihozápad (16/10/2015)

První prosincový den se uskuteční další výroční konference ROP Jihozápad. Již tradičně bude probíhat v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Tentokrát se zaměříme na hodnocení uplynulého programového období a zároveň nastíníme, metodiku čerpání v následujících letech. Naše pozvání přijal například pan Zdeněk Vašák, který v současné době řídí Centrum pro regionální rozvoj. Dále nás provede problematikou Integrované teritoriální investice města Plzně pan Erich Beneš. V neposlední řadě o kontrole projektů pohovoří paní Jitka Procházková z Auditního orgánu Ministerstva financí. Zanedlouho Vám přineseme další informace. Sledujte proto naše internetové stránky.

Podpořené katakomby oslaví 4. výročí (24/11/2015)

Rádi bychom upozornili, že ve čtvrtek 26. listopadu si připomenou 4. výročí od svého znovuotevření katakomby v Klatovech. Při této příležitosti bude představen nový sborník historických prací. Připravena bude pro návštěvníky také prezentace filmového dokumentu Barokní jezuitské Klatovy 2015. Tento objekt byl rekonstruován za přispění dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad. Celková výše dotace byla více než 17, 5 milionu korun. Díky těmto financím došlo mimo jiné ke sjednocení původních prostor krypt pod jezuitským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce.

Vydán bulletin k Výroční konferenci ROP Jihozápad (23/11/2015)

Dovolujeme si Vás upozornit, že byl vydán bulletin k Výroční konferenci ROP Jihozápad. V něm se můžete dozvědět základní informace o všech přednášejících a zároveň Vám v krátkosti představí, o čem jejich prezentace budou pojednávat. Bulletin Vám přinášíme v elektronické podobě a přímo na konferenci ho budeme mít k dostání i v papírové formě.

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni pořídilo nové vybavení pro výuku (20/11/2015)

Pro žáky SOU v Plzni na Vejprnické ulici bylo do tří učeben pořízeno nové vybavení, díky kterému dojde ke zkvalitnění a zefektivnění odborné přípravy v praktické i teoretické výuce. V rámci projektu byla vybavena jazyková učebna, do které bylo pořízeno mobilní tlumočnické stanoviště s připojením pro 70 účastníků a sada ozvučení. Do učebny návrhu a čtení technické dokumentace byly pro žáky pořízeny nové PC včetně výukového software a vizualizačních periferií a v dílně průmyslových instalací a pohonů bylo současné vybavení doplněno o modulární sestavu výukových panelů, přístrojové vybavení a sadu nářadí. Projekt byl podpořen ve 34. výzvě ROP NUTS II Jihozápad. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů činí 4,1 milionů korun a dotace z ROP NUTS II Jihozápad je předpokládána ve výši 3,5 milionů korun.

Výroční konference zhodnotí ROP Jihozápad (18/11/2015)

Ohlédnutí za sedmiletým programovým obdobím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad čeká účastníky prosincové výroční konference. Ta se konala každoročně ke konci roku a letos naposledy zhodnotí stav čerpání financí z Evropské unie prostřednictvím ROP Jihozápad. Konference je připravena na 1. 12. v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

V obci Kostelec u Stříbra mají obyvatelé novou komunikaci (13/11/2015)

Díky projektu podpořeného v rámci 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad mohla obec Kostelec vybudovat v obytné zóně novou komunikaci. Součástí projektu byla kromě nové místní komunikace také výstavba parkovacích míst, z toho dvě pro handicapované, a výstavba chodníku. Fyzická realizace projektu s názvem „Výstavba místní komunikace v rozšířené obytné zóně Kostelec-sever“ byla ukončena v srpnu tohoto roku. Předpokládané celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 3,3 milionů korun a dotace z ROP NUTS II Jihozápad bude příjemci proplacena ve výši 95 % z celkových způsobilých výdajů, což činí 3,1 milionů korun.

Upozornění pro příjemce (9/1/2015)

Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím formulářem změny v rozpočtu (příloha č. 8 Příručky pro příjemce). V případě úspor přesahujících 1 mil. Kč se jedná o změnu podstatnou menšího rozsahu, proto touto cestou apelujeme především na oznamování změn tohoto typu.

Střední odborné učiliště v Domažlicích zve veřejnost na Den otevřených dveří (9/11/2015)

Dne 13. listopadu 2015 se bude konat Den otevřených dveří na Středním odborném učilišti v Domažlicích, který proběhne v budově školy Prokopa Velikého 640. Bohatý program, který škola připravila, bude zahájen v 10:00 hodin předáním kufříků s ručním nářadím žákům školy, poté proběhne vyhlášení vítězů republikových kol v soutěži programování a dalších soutěží. Na akci dorazí zpěvák David Kraus, který vystoupí od 16:00 hodin a po celý den si mohou návštěvníci prohlédnout prostory školy a strojové vybavení na pracovišti. V rámci prohlídky školy bude k vidění také vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu s názvem „Modernizace a obnova strojního vybavení kovooborů na SOU Domažlice“, který byl podpořen v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Cílem projektu bylo zkvalitnění procesu vzdělávání odborné přípravy v oborech mechanik seřizovač, obráběč kovů a strojní mechanik. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 3,9 milionů korun.

Přihlašování na konferenci ROP Jihozápad (5/11/2015)

Rádi bychom upozornili na skutečnosti, že bylo spuštěno přihlašování na Výroční konferenci ROP Jihozápad 2015. Ta se uskuteční 1. 12. od 9:30 hodin v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Konference sestává ze tří tematických celků. Dopolední program bude v režii zástupců Regionální rady Jihozápad, kteří shrnou uplynulé programové období. V druhém bloku se můžete mimo jiné těšit na starosty okresních měst, kteří se s námi podělí o své zkušenosti při čerpání dotací z ROP Jihozápad. Závěrečná část se zaměří na programové období 2014–2020. Naše pozvání přijali opravdoví odborníci, proto neváhejte přijmout naše pozvání. Podrobnější informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete zde.

Nové metodické oznámení č. 40 ke kontrole projektů (4/11/2015)

Věnujte pozornost novému Metodickému oznámení č. 40 ke kontrole projektů územním odborem nepříslušným k místu realizace projektu. V případě potřeby může v období uzavírání programu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad přistoupit k tomu, že projekty s místem realizace v Jihočeském kraji mohou kontrolovat a následně proplácet finanční manažeři územního pracoviště v Plzni nebo naopak projekty s místem realizace v Plzeňském kraji mohou kontrolovat a proplácet finanční manažeři územního pracoviště v Českých Budějovicích. Pokud bude nutné opatření realizovat, budou příjemci o změně kontaktního místa a finančního manažera včas informováni. Metodické oznámení naleznete pod tímto odkazem.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – listopad 2015 (3/11/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc listopad je 27,113 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu najdete zde.

ROP Jihozápad proplácí dotace nejrychleji i na podzim (2/11/2015)

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP JZ) stále setrvává v nejrychleji rostoucím tempu proplácení financí na projekty úspěšným žadatelům. Už podruhé byl v meziměsíčním nárůstu objemu proplacených finančních prostředků na prvním místě ze všech ostatních operačních programů, tentokrát za září. V celkovém objemu proplacených projektů se díky rychlému tempu posunul na čtvrté místo ze všech operačních programů, přičemž v říjnu proplatil více než 520 milionů korun. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

V Konstantinových Lázních došlo k rekonstrukci dvou místních komunikací (30/10/2015)

Díky podpoře z ROP NUTS II Jihozápad mohla obec Konstantinovy Lázně zrekonstruovat ulici Zahradní a Lázeňskou. V rámci projektu s názvem „Rekonstrukce komunikací Konstantinky – centrum“, jehož předpokládané způsobilé výdaje činí 5,4 milionů korun, došlo kromě rekonstrukce samotných ulic k vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Zahradní, zajištění odvodnění komunikací a parkovacích stání. Díky výstavbě chodníků a novému povrchu vozovky dojde také ke zvýšení bezpečnosti v oblasti, která tvoří centrum obce. Dotace z ROP Jihozápad se předpokládá ve výši 5,1 milionů korun.

Slavnostní otevření dalšího projektu podpořeného z ROP Jihozápad (27/10/2015)

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že v sobotu 31. října od 14 hodin proběhne slavnostní otevření zrekonstruovaného špejcharu v Ražicích. Přestavba objektu proběhla za finanční pomocí z Regionálního operačního programu Jihozápad. Projekt byl podpořen v rámci 23. výzvy a jeho realizace probíhala od července 2013 až do konce srpna letošního roku. Celková výše dotace je předpokládaná ve výši 12,75 milionu korun.

V Plasích byla vybudována nová naučná stezka (23/10/2015)

Díky ROP NUTS II Jihozápad byla ve městě Plasy vybudována naučná stezka, která je umístěna v rozlehlém areálu bývalého cisterciáckého kláštera, a povede po architektonických a historických skvostech tohoto památkového komplexu. Nové stezky jsou vybaveny mobiliářem umožňujícím odpočinek a prohlídku, byly nainstalovány informační tabule, lavičky, koše, osvětlení a místo pro odložení jízdních kol. Projekt byl podpořen v rámci 16. výzvy ROP Jihozápad a předpokládaná výše dotace je 11,4 milionů korun.

ROP Jihozápad zvýšil nejrychleji tempo proplácení dotací (21/10/2015)

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) proplácí finance na projekty úspěšným žadatelům nejrychleji rostoucím tempem ze všech podpůrných programů, které jsou v České republice k dispozici k čerpání dotací z Evropské unie. Vyplývá to z informace o stavu čerpání prostředků z Evropské unie ke konci letošního srpna, podle níž je z fondů EU proplaceno 83,5 % z celkové částky, která je pro Českou republiku vyhrazena v rámci programového období 2007–2013. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

U Kamenného Újezdu se jezdí lépe díky ROP Jihozápad (20/10/2015)

Obec Kamenný Újezd podepsala 8. října smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci místní komunikace. Realizace projektu probíhala od 9. dubna do 9. října a během ní byla upravena stávající vozovka doplněním podkladních vrstev a živičného povrchu, dále byly vybudovány propustky a nově vyřešeno odvodnění vozovky silničními rigoly a v neposlední řadě byly postaveny výhybny pro možnost obousměrného bezpečného provozu. Projekt s názvem Místní komunikace č.p. 2910/1 k.ú. Kamenný Újezd byl předložen v rámci 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a celkové požadované náklady jsou ve výši více než 6,4 milionu korun.

V Tachově byla zrekonstruována Sadová ulice (19/10/2015)

V Tachově došlo díky podpoře z ROP NUTS II Jihozápad k rekonstrukci místní komunikace. Díky ní je nyní zajištěno bezproblémové dopravní napojení západního sídliště na centrum města. V rámci projektu, který byl podpořen v rámci 31. výzvy, byly také vybudovány chodníky a parkovací plochy. Přínosem projektu je zvýšení bezpečnosti obyvatel vyřešením nepřehledných křižovatek, zajištění větší plynulosti dopravy a odvodnění komunikace. Předpokládaná výše dotace činí 4,8 milionů korun.

Na SPŠ v Klatovech bude výuka probíhat na novém soustruhu a virtuálním svařovacím trenažeru (15/10/2015)

Střední průmyslová škola v Klatovech pořídila díky ROP NUTS II Jihozápad do výukových dílen virtuální svařovací trenažer a nový soustruh. Realizací projektu dojde k vytvoření vhodných podmínek pro zavedení moderních metod výuky s využitím moderní techniky a odborná výuka se tak přizpůsobí aktuálním trendům v praxi. Cílem projektu bylo přilákat nové žáky pro studium učebních oborů, o které je velký zájem na trhu práce, a zajistit využití nové moderní technologie při vyučování. Projekt byl podpořen v rámci 34. výzvy a dotace z ROP Jihozápad, která činí 85 % z celkových způsobilých výdajů, byla proplacena ve výši 1,3 milionů korun.

Aktualizovaný seznam příjemců (14/10/2015)

Rádi bychom upozornili, že byl na webové stránky přidán aktualizovaný seznam příjemců. Poslední smlouva byla podepsána 8. 10. V současné době se nepředpokládá žádný další podpis smluv.

Projekt financovaný z ROP Jihozápad podnětem vítězného snímku (9/10/2015)

Václav Křovina z Hrádku u Rokycan se stal vítězem soutěže Vyfoť projekt, kde vyhrál díky fotografii, na níž je Nové divadlo v Plzni. To bylo vybudováno za přispění dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad. Výstavba probíhala od května 2012 do července 2014. Díky ní se zvýšila nabídka kulturního vyžití ve městě a zároveň byla pozvednuta kvalita současné plzeňské profesionální divadelní scény. Město na výstavbu žádalo v rámci 15. výzvy a proplacená částka činí více než 142 milionů korun.

Zástupci ROP Jihozápad opět putovali (8/10/2015)

Rádi bychom upozornili, že byly na webové stránky přidány reportáže, které mohli diváci Jihočeské televize a televize ZAK spatřit na svých obrazovkách na sklonku září. Obě reportáže se nesly v duchu putování zástupců Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad po úspěšných projektech. V polovině září navštívili nejprve okres Strakonice, kde například zhodnotili přínos strakonické nemocnice nebo zavítali na střední odbornou školu do Volyně. V okrese Plzeň-jih navštívili Dobřany, které byly velmi aktivní v čerpání především na revitalizaci kulturních památek. V rámci okresu navštívili i Přeštice, které díky evropským dotacím zrekonstruovali místní sportovně-rekreační areál. Zhlédněte video reportáže i vy a dozvíte se více o podpoře Regionálního operačního programu Jihozápad.

Turistické cíle, podpořené z ROP Jihozápad, zaujaly veřejnost (7/10/2015)

Celkem šestnáct turistických cílů, které mohla během letošních letních prázdnin navštěvovat veřejnost v rámci cestovatelské soutěže KOMPAS, zaujalo. Účastníkům soutěže se nejvíc líbil Pavilon skla v Klatovech a letní kino v témže městě. Zájem projevili také o koupaliště v Nýřanech, Sportovně-rekreační komplex na Borku u Českých Budějovic nebo Svatojánské muzeum v Nepomuku. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Na základní škole v Bezdružicích mají nyní tři nové učebny (6/10/2015)

Projekt podpořený v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad s názvem „Názorně, a proto zábavně„ byl zaměřen na vybavení učeben přírodovědných a technických předmětů a jazyků moderním výukovým vybavením. Byla vybavena laboratoř chemie a učebny fyziky/přírodopisu a jazyků vybavením pro experimentální a laboratorní výuku a moderními technologiemi. Pořízené vybavení umožní používat moderní vzdělávací postupy ve výuce, a tím se zvýší efektivita výuky. Díky novému vybavení budou také zavedeny nové vyučovacích metody s využitím experimentálních postupů a moderních technologií. Předpokládaná výše dotace, která by měla být příjemci proplacena, činí 2,3 milionů korun a celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na 2,7 milionů korun.

Oslavy Střední zemědělské školy podpořené z ROP Jihozápad (5/10/2015)

Střední zemědělská škola v Písku oslavila nedávno 145 let od svého založení. Během oslav se zúčastnění odebrali na prohlídku školy, kde si mohli mimo jiné prohlédnout nově zmodernizované učebny, na jejichž obnovu přispěl ROP Jihozápad svou dotací. Projekt s názvem Modernizace odborných učeben a výuky odborných předmětů na Střední zemědělské škole Písek byl předložen ve 34. výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad. Realizace projektu probíhala od listopadu 2014 až do letošního července. Do školy bylo pořízeno 23 technologických celků pro obory Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí. Nově pořízené vybavení zahrnuje vybavení pro odbornou praxi, laboratoř biologie, laboratoř chemie a odborných učeben pro výuku odborných předmětů. Celková výše dotace činí více než 3,8 milionu korun.

Další ročník prázdninové soutěže KOMPAS je za námi (2/10/2015)

Poslední zářijový den se odehrával v duchu slavnostního předání cen výhercům hlavního slosování prázdninové soutěže KOMPAS aneb Cestuj s ROP Jihozápad. Smyslem soutěže bylo navštívit alespoň jedno z 16 vybraných míst, které byly podpořené dotací z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. V průběhu léta jsme obdrželi mnoho pozitivních ohlasů a celkem jsme přijali 1040 soutěžních hlasů. Fotografie ze slavnostního předání lze zhlédnout v naší fotogalerii.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – říjen 2015 (1/10/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc říjen je 27,208 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu najdete zde.

Základní škola Břasy má nové interaktivní vybavení (25/9/2015)

Díky ROP Jihozápad bylo na ZŠ Břasy místo starého nevyhovujícího a nedostatečného vybavení pořízeno nové vybavení. Celkem bylo vybaveno pět tříd druhého stupně novým skříňovým nábytkem a dvě třídy lavicemi a židlemi. V rámci projektu došlo také k inovování již zastaralé jazykové učebny, do které byla pořízena interaktivní tabule, počítač, televize, DVD přehrávač a moderní ovládacími moduly. Do počítačové učebny byla pořízena interaktivní tabule, počítač s tiskárnou a pro žáky byly zakoupeny tablety. Do tříd žáků prvního stupně byly nainstalovány interaktivní tabule, počítače, tiskárna, kopírka či tablety. Rovněž byl nově vybaven kabinet fyziky a chemie učebními pomůckami a do školní tělocvičny přibyly sportovní pomůcky. Díky nově pořízenému vybavení mohou žáci nyní využívat moderní technologie a vzdělávat se formou E – learningu, v rámci kterého se budou vyučovat předměty jako přírodopis, zeměpis, dějepis, matematika, fyzika či chemie. Předpokládaná výše dotace činí 3,1 milionů korun.

Další škola má díky ROP Jihozápad kvalitnější výuku (22/9/2015)

Střední škola v Horažďovicích pořídila pro své žáky nové vybavení díky projektu „Efektivní využití moderních technologií v praktické výuce technických a uměleckých oborů“, který byl předložen do 34. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Pro žáky oboru Opravář zemědělských strojů byla pořízena moderní zemědělská technika jako například traktor, přívěs za traktor či čelní nakladač. Univerzálním soustruhem a univerzální frézkou bylo vybaveno pracoviště ručního a strojního obrábění ve školních dílnách. Technické vybavení montážní haly bylo doplněno o novou stojanovou vrtačku, kompresor a hydraulický jeřábový zvedák. Rovněž ateliéry uměleckých oborů Grafický design a Aranžér byly dovybaveny zařízením pro virtuální modelování 3D prostoru s výstupem pro 3D tiskárny a prezentaci nebo profesionálním vazačem dokumentů. Předpokládaná výše dotace, která je 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, činí 4,5 milionů korun.

Návštěva okresu Plzeň-jih a projektů podpořených v rámci ROP Jihozápad (21/9/2015)

V úterý 22. 9. navštíví předseda Regionální rady Jihozápad Ivo Grüner v doprovodu Ing. Karla Hrona pověřeného vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad okres Plzeň-jih, aby shrnuli a zhodnotili dosavadní přínos finanční podpory z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v uplynulém programovém období 2007–2013. To vše se bude odehrávat za účasti televize ZAK, která bude reportáž z tohoto putování vysílat v sobotu 26. 9. Vydejte se s námi do plzeňského okresu a poznejte projekty podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad.

V obci Zruč-Senec byly zrekonstruovány dvě místní komunikace (18/9/2015)

V obci Zruč-Senec nedaleko Plzně byly díky podpoře z ROP Jihozápad zrekonstruovány dvě místní komunikace. Původní stav ulice Smíchovská a Květná byl v havarijním stavu, nyní díky projektu podpořeného v rámci 31. výzvy ROP Jihozápad došlo k rekonstrukci vozovky včetně vybudování chodníků, které zde dosud chyběly, a došlo také k vyřešení problému s nepřehlednými křižovatkami. Předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 6,7 milionů korun, dotace z ROP Jihozápad bude proplacena ve výši 85 % z celkových způsobilých výdajů projetu, což činí 5,7 milionů korun.

Modernizace škol v krajích se neobešla bez pomoci EU (17/9/2015)

Školy v Plzeňském a Jihočeském kraji by bez finanční podpory Evropské unie nebyly tolik modernizovány a rozšiřovány. Díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Jihozápad bylo v uplynulých osmi letech podpořeno 201 projektů základního, středního a vyššího odborného školství na jihozápadě Čech. Dosud proplaceno přitom bylo bezmála 996 milionů korun. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Odstartovala nová soutěž pro žáky základních škol (16/9/2015)

Eurocentra České Budějovice a Plzeň ve spolupráci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad odstartovali včerejším dnem výtvarnou soutěž Cesta za pokladem, která je určena pro žáky základních škol Jihočeského a Plzeňského kraje. Smyslem soutěže je ztvárnit projekty, které byly realizované díky dotaci z EU, vytvořit koláž mapy projektů nebo znázornit, jak projekt vzniká. Zasílat návrhy je možné až do 15. 11. 2015. Více informací o soutěži naleznete zde.

Informace pro náhradní projekty z 35. výzvy (15/9/2015)

Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nejsou proplaceny všechny projekty z oblasti podpory 1.5 a příjemci průběžně oznamují snížení rozpočtů projektů (např. vlivem výsledků výběrových řízení), nelze vyloučit, že by mohli být oslovováni i další žadatelé z řad náhradních projektů. V tento okamžik se však tato skutečnost jeví málo pravděpodobná. Přesto všem žadatelům náhradních projektů, kteří se rozhodnou projekty realizovat, doporučujeme, aby realizovali své projekty dle podmínek Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byli tak připraveni, pokud by byli v následujících měsících osloveni, v co nejkratším čase dodat veškeré potřebné dokumenty nutné pro uzavření Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Oslovení náhradních projektů je závislé, mimo jiné, zejména na výši volných finančních prostředků, které mohou být žadatelům nabídnuty (v současnosti takovými prostředky ROP NUTS II Jihozápad nedisponuje). V tom případě dochází k oslovení projektů formou Oznámení o financování projektu ze seznamu náhradních projektů, přičemž žadatel má možnost vyjádřit se, zda nabízenou dotaci přijme. Žadatel, jehož projekt je zařazen v seznamu náhradních projektů a který však již nyní ví, že svůj projektový záměr z dotace ROP NUTS II Jihozápad nebude z jakéhokoliv důvodu realizovat, je v souladu s nově vydanou revizí č. 3 Metodického oznámení č. 24 k náhradním projektům povinen o této skutečnosti informovat ÚRR JZ. Informace bude předána prostřednictvím Oznámení o změně projektu. Více je uvedeno v revizi Metodického oznámení č. 24.

Na základní škole v Blovicích mají žáci nové vybavení pro výuku fyziky a chemie (14/9/2015)

Na základní škole v Blovicích mají žáci nyní díky projektu z ROP Jihozápad nové vybavení, které bude sloužit ke kvalitnější výuce přírodovědných a technických předmětů. V rámci projektu bylo pořízeno vybavení v podobě měřících a didaktických přístrojů pro fyziku, přístrojové vybavení pro výuku organické a analytické chemie, laboratorní a mikroskopické vybavení pro biologii a odpovídající IT zázemí pro integraci uvedeného vybavení do výuky. Nově pořízené vybavení přispěje také k výuce jednotlivých předmětů s environmentální tématikou. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 2,7 milionů korun, dotace z ROP Jihozápad bude poskytnuta ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů.

Slavnostní otevření nového kulturního prostoru v Plzni (11/9/2015)

Již dnes bude v rámci Mezinárodního festivalu Divadlo otevřen víceúčelový kulturní prostor. Stará nádražní budova na Jižním Předměstí Plzně byla přestavěna v rámci projektu Plzeň – Culture Station. Vznikly tak nové multifunkční prostory, které budou využívány celoročně pro různé typy vystoupení nebo jako výstavní prostory. Záchranou historické budovy se rozšířily možnosti nabídky trávení volného času a kulturního vyžití v Plzni.

Nové reportáže z putování po úspěšných projektech podpořených z ROP Jihozápad (10/9/2015)

Rádi bychom upozornili, že na webové stránky byly přidány reportáže ze srpnového putování zástupců Regionální rady Jihozápad po úspěšných projektech, které byly podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad. Tentokrát jsme navštívili okres Plzeň-město, který je bezesporu nelépe čerpajícím okresem. Zde jsme objevili historii knihtisku díky nově vybudovanému muzeu nebo jsme se procházeli po zrekonstruovaných ulicích v centru města. V Jihočeském kraji byl v srpnu navštíven okres Tábor, kde vznikl jeden z nejúspěšnějších projektů – gotický hrad v Soběslavi. Ve městě Tábor vznikla díky prostředkům ROP Jihozápad například odpočinková zóna. Zhlédněte nová videa i vy.

Zavítejte do domažlického pivovaru (9/9/2015)

Již v polovině srpna se konalo slavnostní otevření opraveného hvozdu domažlického pivovaru, na jehož přeměnu přispěl ROP Jihozápad svou dotací. Předmětem projektu bylo vybudování expozice o regionálním pivovarnictví, jeho historii a významu v historické budově bývalého pivovaru. Projekt byl podpořený v rámci 29. výzvy ROP Jihozápad a částka dotace činila 12,5 milionů korun. Jedná se o velmi zajímavý prostor s prosklenými podlahami. K vidění jsou exponáty a panely popisující vaření piva ve městě a okrese. V další etapě rekonstrukce se části historické budovy změní v knihovnu, restauraci, galerii a hlavně v minipivovar. V průběhu září je pivovar možné navštívit v pondělí od 10 do 12 hodin, ve středu od 14 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 12 hodin. Vstup je zdarma.

V soutěži KOMPAS známe výherce hlavního losování (8/9/2015)

Již v úvodu týdne proběhlo hlavní losování naší prázdninové soutěže KOMPAS, ve které jsme určili 5 posledních výherců v rámci tohoto ročníku. Tentokrát jsme vybírali ze všech přijatých soutěžních hlasů. První cena fotoaparát Lumix poputuje k paní Lupínkové až do Liberce. V průběhu soutěže jsme zaznamenali výherce i z dalších míst Česka. Jsme rádi, že region Jihozápad, potažmo projekty v něm realizované, zaujaly i turisty z jiných koutů republiky. Během soutěže jsme přijali mnoho pozitivních ohlasů na naši soutěž, jsme velice potěšeni Vaším zájmem a rádi bychom Vám tímto poděkovali za Vaši přízeň.

ROP Jihozápad se zasloužil o více než tisíc kilometrů silnic (7/9/2015)

Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) byl jedním z nejúspěšněji čerpaných operačních programů v období 2007–2013. Vyplývá to z nejnovější bilance programu. Do regionu Jihozápad mířil velký objem financí na silnice druhé a třetí třídy, místní komunikace, rekonstrukce kulturních památek a domovů pro seniory. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

ROP Jihozápad je partnerem Radiofestu (4/9/2015)

Společenská událost Radiofest, která se uskuteční již tento víkend v Českých Budějovicích a následující sobotu v Plzni, přivítá mnoho známých umělců z české hudební scény. ROP Jihozápad je stal partnerem této akce a proto přijměte naše pozvání. Tuto sobotu se na českobudějovickém výstavišti představí například Helena Vondráčková, skupina Jelen, Mig 21 nebo Xindl X. Následující víkend bude událost probíhat v lochotínském amfiteátru, kde zazní známé písně skupiny No Name a Chinaski. Více informací naleznete zde a zde.

Další projekt podpořený ROP Jihozápad získal ocenění (3/9/2015)

Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou získala prestižní cenu „BÍLÝ SLON“. Celkem 12 nových expozic zvítězilo v kategorii Stavba roku. V rámci projektu byly vybudovány velké výběhy s gazelami, tygry, rosomáky a dalšími exotickými druhy zvířat, z nichž některé jsou v zoo poprvé ve své historii. Výstavba trvala téměř dva roky a v červnu 2013 byla představena veřejnosti. O úspěšnosti těchto nových expozic svědčí vysoká návštěvnost v loňském roce, kdy do zoo zavítalo více než 270 tisíc návštěvníků. Celý projekt vznikl za finanční podpory z Regionálního operačního programu Jihozápad, kde celková dotace činila více než 27,5 milionů korun.

Proběhlo poslední dílčí losování soutěže (2/9/2015)

Již v úvodu týdne jsme určili dalších 7 výherců naší prázdninové soutěže KOMPAS. Nejen letní prázdniny skončili, s nimi se uchýlila ke konci i naše soutěž. V posledním dílčím losování výherci získali cestovatelské sady a další praktické potřeby využitelné na jejich cestách. Partneři soutěže poskytli dárkové balíčky a volné vstupenky. Pokud jste se naší soutěže zúčastnili, máte možnost vyhrát některou z hlavních cen, které budeme losovat již 7. 9. Více informací se dozvíte zde.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – září 2015 (1/9/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc září je 27,048 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu najdete zde.

Letní prázdniny jsou u konce a s ním i naše tipy na výlety (31/8/2015)

Dnes vyšel na iDnes poslední článek z rubriky Tipy na výlety. V článku se můžete dočíst více informací o naší cestovatelské soutěži KOMPAS, která dnešní půlnocí končí. Dnes budou vylosováni poslední výherci v rámci jednotlivých soutěžních kol, která probíhala od začátku července. Následující pondělí pak proběhne hlavní losování, které zahrne všechny dílčí hlasy. V posledním závěrečném losování obdrží výherci fotoaparát, elektronickou čtečku, sporttester nebo také tablet. Zapojte se ještě dnes do soutěže a získejte šanci vyhrát jednu z našich hodnotných cen.

Soutěž KOMPAS zná další výherce (28/8/2015)

Tento týden proběhlo již osmé losování v rámci soutěže KOMPAS aneb Cestuj s ROP Jihozápad. Na 6 výherců čekali cestovatelské sady, které obsahovaly například lékárničky, čelovku, záložní baterii, cestovní láhev a další. Mimo jiné obdrželi také dárkové balíčky, knihy a vstupenky od našich partnerů. Zapojte se do naší soutěže i vy a vyhrajte hodnotné ceny ROP Jihozápad.

Kilometry silnic vznikají díky podpoře z ROP NUTS II Jihozápad (27/8/2015)

Několik kilometrů silnic v Plzeňském a Jihočeském kraji bude v letošním roce dokončeno díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad). Deklarují to smlouvy Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad s obcemi a městy, podepsané letos v létě na podporu rozvoje místních komunikací. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Předposlední tipy na výlety se Vám představují na iDnes (26/8/2015)

S koncem prázdnin se chýlí ke konci i naše letní tipy na výlety, které pro Vás připravujeme již od začátku července. Tento týden jsme Vás pozvali do městského divadla v Prachaticích, kde po celý týden probíhá předprodej předplatného na podzim 2015. Celý článek můžete zhlédnout zde. Zastávkou v Plzeňském kraji se stalo letní kino v Klatovech. Více informací o kině potažmo o jeho programu se můžete dočíst v článku iDnes. Oba tyto objekty prošly v minulých letech rekonstrukcí, na které se finančně podílel Regionální operační program Jihozápad.

V otázce projektů „Světovaru“ rozhodl Výbor Regionální rady správně (25/8/2015)

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) potvrdil, že Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad nijak nepochybil, když rozhodl nepodpořit projekty „4x4 Cultural Factory Světovar“ a „Archiv Světovar“ z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Na oba projekty město Plzeň chtělo vloni získat dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, ale neuspělo. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Upozornění na nepřítomnost zaměstnanců Úřadu Regionální rady Jihozápad (24/8/2015)

Rádi bychom upozornili veřejnost, že v důvodu konání porady nebudou dnes na svých pracovištích v Plzni a v Českých Budějovicích přítomni zaměstnanci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Na veškeré dotazy Vám odpoví v následujících dnech.

Secesní budova na Jižním předměstí v Plzni prošla rekonstrukcí (20/8/2015)

Secesní budova vlakového nádraží pocházející z roku 1904, která bude nyní sloužit ke kulturním účelům, byla zrekonstruována díky podpoře ROP Jihozápad. Smyslem projektu byla záchrana devastované nemovité kulturní památky – západního křídla budovy vlakového nádraží a vytvoření prostoru vhodných pro konání kulturních akcí. Objekt bývalé odjezdové budovy plzeňského nádraží na Jižním předměstí se otevře v rámci 23. mezinárodního festivalu Divadlo, který se bude konat od 9. do 17. září 2015. Dotace z ROP Jihozápad za první etapu již byla proplacena ve výši 7,5 milionu korun a dotace za druhou etapu, která bude příjemci proplacena na podzim letošního roku, se předpokládá ve výši 17,4 milionu korun.

Sedmé losování prázdninové soutěže KOMPAS je za námi (18/8/2015)

Na dalších 7 výherců se usmálo štěstí v letní prázdninové soutěži KOMPAS. V tomto týdnu jsme soutěžili o cestovní sety a dalších mnoho cen od našich partnerů. Zda jste právě vy nevyhráli, se můžete podívat zde. Pro ty, kteří se do soutěže ještě nezapojili, máme jednoduchý návod. Stačí, když navštívíte alespoň jedno z 16 vybraných míst v Jihočeském a Plzeňském kraji, najdete soutěžní kód, který následně zadáte na naše internetové stránky. Vaše šance na výhru se zvyšují, pokud navštívíte více soutěžních míst. Zapojte se s námi do soutěže a hrajte o hodnotné ceny. Možnost máte až do 31. 8.

Poznejte krásy jihozápadních Čech (17/8/2015)

Po parných letních dnech jsme se konečně dočkali ochlazení. Příjemné teploty tak můžete spojit s procházkou na Rokycansku. Nedaleko města se nachází na kopci Kotel nově vybudovaná rozhledna. Za příznivých rozptylových podmínek spatříte vrcholky Šumavy, Brd, Krušných hor i Českého středohoří. Pokud byste však chladnější počasí raději strávili v teple, přijměte naše pozvání do hornického muzea na Rudolfově na Českobudějovicku. S dalšími informacemi přicházíme v článcích, které dnes vyšly na iDnes.

Reportáže z putování po projektech v okresech Prachatice a Domažlice (13/8/2015)

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že na webových stránkách byly přidány video reportáže, které jste mohli zhlédnout v rámci Plzeňského kraje na televizi ZAK a v Jihočeském kraji na Jihočeské televizi. Tentokrát putovali zástupci Regionální rady Jihozápad v okrese Prachatice, kde navštívili například městské divadlo a kostel sv. Jakuba Většího. Dalším navštíveným okresem v měsíci červenec byly Domažlice. Zde starosta města Ing. Miroslav Mach představil hostům kostel Narození Panny Marie a také místní pivovar. Obě reportáže jsou ke zhlédnutí zde.

V Bezdružicích byla dokončena rekonstrukce ulic Na Sídlišti a Sluneční (12/8/2015)

Díky podpoře z ROP Jihozápad byla dokončena rekonstrukce dvou ulic v Bezdružicích, které se nacházejí v blízkosti víceúčelového hřiště a základní školy. Došlo tak k propojení rozvojové zóny města, kde se v budoucnu předpokládá výstavba nových rodinných domů. Rekonstrukcí komunikací byl vyřešen problém s chybějícími chodníky, s místem pro bezpečné přecházení či chybějícím veřejným osvětlením. Dalším přínosem projektu je vytvoření nových parkovacích stání. Předpokládaná výše dotace, která činí 85 % z celkových způsobilých výdajů, bude proplacena ve výši 7,2 milionů korun.

Soutěž KOMPAS určila dalších 6 šťastných cestovatelů (11/8/2015)

Včera proběhlo již šesté losování v prázdninové cestovatelské soutěži KOMPAS aneb Cestuj s ROP Jihozápad, kterou pro Vás již čtvrtým rokem pořádá Úřad Regionální rady Jihozápad. Tento týden mohli soutěžící vyhrát například dalekohled, deku, váhu na zavazadlo, meteostanici nebo i knihy a volné vstupenky do hornického muzea na Rudolfově, Český Krumlov Card nebo rodinnou vstupenku na koupaliště v Nýřanech. Podívejte se, zda jste právě vy nevyhrály některé z těchto hodnotných cen. Na našich stránkách můžete také zhlédnout, jak si jednotlivé projekty v soutěži vedou a inspirovat se na další Váš výlet.

Máme pro Vás šestou sérii letních tipů na výlety (10/8/2015)

Jako každé prázdninové pondělí i dnes si pro Vás Úřad Regionální rady Jihozápad připravil tipy pro Vaše cestování. Tentokrát Vás necháme nahlédnout do Tachovského zámku, který v současné době vystavuje unikátní porcelán z Dubí. V Jihočeském kraji Vám představíme nově zmodernizovaný sportovní areál TJ FEZKO Strakonice, který mohou využívat pouze členové tělovýchovné jednoty. Navštivte s námi atraktivní místa na jihozápadě Čech a zapojte se do soutěže KOMPAS, kde každý týden můžete vyhrát mnoho hodnotných cen.

ZŠ Dobříč je vybavena novým nábytkem a elektronikou (6/8/2015)

Žáci Základní školy v Dobříči se mohou po prázdninách těšit na nové vybavení školy, které bylo pořízeno díky podpoře z ROP NUTS II Jihozápad. V rámci projektu podpořeného v 34. výzvě byly pořízeny tablety pro interaktivní výuku žáků, dataprojektor s projekčním plátnem, tiskárna s kopírkou a stolní počítače. Dále byl do učeben pořízen nový nábytek a nové pracovní stoly do dílen, kde bude probíhat environmentální výuka. Dotace, která činila 85 % z celkových způsobilých výdajů, byla udělena ve výši cca 644 tisíc korun.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – srpen 2015 (5/8/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc srpen je 27,053 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Soutěž KOMPAS má další výherce (4/8/2015)

V pořadí páté losování určilo dalších 6 výherců v letní cestovatelské soutěži aneb Cestuj s ROP Jihozápad. Opět byly ve hře cestovatelské sety, ve kterých byly například batoh, meteostanice, lékárnička, dalekohled, švýcarský nůž nebo i nabíječka do auta a záložní baterie. Kromě cestovatelského vybavení bylo možné vyhrát i volné vstupenky na koupaliště do muzea a dárkové balíčky měst Tachov a Stříbro. Podívejte se na naše stránky, zde jste právě vy nevyhráli jednu z našich cen.

Další tipy na výlety jsou ke zhlédnutí na iDnes (3/8/2015)

Přehoupli jsme se do druhé poloviny letních prázdnin, ale slunečné dny zdaleka nekončí. Nechte se námi inspirovat dalšími tipy na výlety, které Vás provedou po projektech realizovaných z Regionálního operačního programu Jihozápad. Tento týden jsme si pro Vás připravili nově vybudovaný komplex park Čtyři Dvory, kde si na své přijdou všechny věkové kategorie. Děti zde mohou využít několika dětských hřišť, velký krasohled, kuličkový labyrint a různé zvukové atrakce. Pro starší je zde vybudovaný skatepark nebo stezka Buď fit pro seniory, která nabízí několik posilovacích strojů pod širým nebem. V Plzeňském kraji Vás pozveme do nově rekonstruovaného a rozšířeného areálu s koupalištěm v Nýřanech. Najdete zde dva bazény, skokanský můstek tobogán a vodní skluzavku. Okolo bazénů je pak pro návštěvníky k dispozici beachvolejbalové a asfaltové hřiště, nebo si lze také zahrát ruské kuželky a stolní tenis.

Pozvánka na slavnostní otevření nových prostor muzea v Horažďovicích (31/7/2015)

Město Horažďovice zve návštěvníky na slavnostní otevření nových prostor muzea, které bylo vybudováno v rámci projektu s názvem „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“. Slavnostní otevření se bude konat dne 1. srpna 2015 v 16.00 hodin v přízemí zámku Horažďovice. Při otevření proběhne křest stálé loutkové scény Tyjátru Horažďovice a můžete se těšit i na hudební doprovod v podání Musical Friendship. Projekt byl podpořen ve 29. výzvě ROP NUTS II Jihozápad a zahrnoval vybudování sálu pro kulturní akce a jako součást expozice loutek, vybudování recepce pro muzeum včetně bezbariérového přístupu a sociálního zařízení pro muzeum. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 11,1 milionů korun.

Revize programového dokumentu ROP JZ a prováděcího dokumentu (30/7/2015)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválil usnesením č. 1139/2015 ze dne 27. 7. 2015 revizi č. 6 programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007–2013 a revizi č. 9 prováděcího dokumentu PD ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007–2013. Revize dokumentace proběhla především za účelem sjednocení obou dokumentů a zohlednění nařízení EU k regionální investiční podpoře (č. 651/2014), k de minimis (č. 1407/2013), k využití flexibility (č. 1297/2013). Indikátorová soustava byla aktualizována dle národního číselníku indikátorů a to pouze ve smyslu formální úpravy textů, dále byly zrevidovány obecné texty dle metodiky finančních toků. V neposlední řadě se v revizi promítly také organizační změny. Oba dokumenty dne 29. 5. 2015 schválil také Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Soutěž KOMPAS určila dalších sedm výherců (28/7/2015)

Letní prázdninová soutěž KOMPAS aneb Cestuj s ROP Jihozápad rozdává již počtvrté radost. Tentokrát jsme vylosovali 7 výherců z celkových 95 soutěžních hlasů. Šťastní výherci se mohou těšit například na cestovatelské sety, dárkové balíčky, volné vstupenky nebo praktické potřeby využitelné nejen na vašich cestách. Zapojte se do soutěže i vy a vyhrajte hodnotné ceny Regionálního operačního programu Jihozápad. Více informací o soutěži naleznete na www.rr-jihozapad.cz/kompas/.

Získejte další tipy na výlety (27/7/2015)

Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci s iDNES si pro Vás připravil v pořadí již čtvrté tipy na výlety. Tentokrát Vás pozveme do Týna nad Vltavou, kde naleznete mimo jiné i tamní Městské muzeum. To Vám nabízí nově možnost poznat historii města a celého regionu od pravěku do současnosti a prohlédnout si jednu z největších sbírek vltavínů v České republice. V Nepomuku můžete navštívit Svatojánské muzeum, kde Vám budou představena díla umělecké i lidové tvorby širšího regionu.

V historické tvrzi v Dešenicích bylo vybudováno muzeum pivovarnictví (24/7/2015)

Městys Dešenice zve dne dnes od 18:00 hodin na slavnostní otevření expozice Muzea šumavského pivovarnictví, která vznikla díky podpoře z ROP Jihozápad. Návštěvníci se mohou těšit na hudbu i občerstvení. V rámci projektu došlo k vybudování expozic zaměřených na historii šumavského pivovarnictví a také na historii bývalého pivovaru v Dešenicích. V muzeu vznikla multimediální expozice, kde se mohou návštěvníci dozvědět zajímavosti o způsobu výroby piva a prohlédnout si výstavu pivních tácků, pivních lahví, historických plakátů nebo pivních sudů. Dalším přínosem projektu je i nový přednáškový sál, kde bude možné konat přednášky pro návštěvníky muzea. Dotace z ROP Jihozápad je předpokládána ve výši 14,5 milionů korun.

Pozvánka na Otvíračku Reopening v Malovicích (23/7/2015)

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na slavnostní otevření Švestkového Dvora, nově zrekonstruovaného sídla Divadla Continuo – prostoru pro divadlo, umění a pedagogiku. Celá událost odstartuje v pátek 24. 7. v 11 hodin tiskovou konferencí, poté bude probíhat komentovaná prohlídka prostor a v 16 hodin bude zahájen festival s příhodným názvem Otvíračka Reopening, který potrvá až do soboty 25. 7. Během festivalu se můžete těšit například na Lenku Dusilovou, divadlo 100 opic nebo divadelní soubor Spitfire company.

Upozornění na prodej čtyř služebních vozidel (22/7/2015)

Rádi bychom upozornili širokou veřejnost, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad nabízí k prodeji 4 služební vozidla. Podrobné informace k nabízeným vozidlům a podmínkám jejich prodeje jsou uvedené zde.

Známe další výherce naší prázdninové cestovatelské soutěže (21/7/2015)

Na dalších 6 výherců se usmálo štěstí. Ti navštívili minimálně jedno z 16 míst, které bylo podpořeno z Regionálního operačního programu Jihozápad. V minulém týdnu jsme zaznamenali 110 přijatých soutěžních hlasů. Ve hře byly například volné vstupenky, cestovatelské potřeby a další praktické věci využitelné nejen na vašich cestách.

Přinášíme Vám další tipy na výlety (20/7/2015)

Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci s iDNES si pro Vás připravil další tipy na výlety. Tentokrát Vás pozveme do Českého Krumlova, kde naleznete mimo jiné i tamní Regionální muzeum. Návštěvu můžete spojit s mezinárodním hudebním festivalem, který potrvá až do 8. srpna. V Plzni Vás nadchne nově otevřené muzeum knihtisku a knihy, které Vás vtáhne do historie knihtiskové tvorby. Celé články můžete navíc najít zde.

Na koupaliště v jihozápadních Čechách významně přispěla EU (17/7/2015)

Obyvatelé i návštěvníci Plzeňského a Jihočeského kraje se v létě koupají i díky financím z Evropské unie. Několik desítek veřejných koupališť zde totiž bylo vybudováno díky podpoře Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Jen letos bylo otevřeno hned několik nových nebo zrekonstruovaných plaveckých bazénů. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Slavnostní otevření víceúčelového sportovního areálu v Ledcích (16/7/2015)

Dnes od 17:00 hodin bude slavnostně otevřeno sportovně-rekreační centrum obce Ledce, které vzniklo rekonstrukcí a dostavbou víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity. Součástí sportovně-rekreačního centra je víceučelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, beach volejbalové hřiště, běžecká dráha s tartanovým povrchem, horolezecká stěna, herní prvky pro děti a parkovací stání. Projekt byl podpořen v rámci 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 12,6 milionů korun.

Seminář pro náhradníky 35. výzvy ROP Jihozápad v Plzni (15/7/2015)

Seminář pro příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, kteří byli osloveni v režimu náhradních projektů 35. výzvy, se uskuteční v úterý 28. 7. 2015 od 10 do 12 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, Poděbradova 2842/1, Plzeň. Účastníci budou na semináři seznámeni s pravidly, která jsou při realizaci projektu povinni dodržovat, a budou upozorněni na největší úskalí, se kterými se mohou setkat v realizační fázi projektu. Pro účast na semináři kontaktujte Anetu Janskou (janska@rr-jihozapad.cz) do 22. 7. 2015. Pozvánku na seminář naleznete zde.

Soutěž KOMPAS má další vítěze (14/7/2015)

Již včera proběhlo další losování prázdninové soutěže KOMPAS. Za uplynulý týden jsme přijaly 85 soutěžních hlasů, ze kterých jsme vybrali 6 výherců. Ti vyhráli cestovatelské sety obsahující například cestovní tašku, deku, lékárničku nebo pláštěnku. Od našich partnerů mohli vyhrát vstupenky na koupaliště, rodinné vstupy do muzeí a galerií nebo i tematicky zaměřené knihy. Zda jste právě vy vyhráli, můžete zjistit zde.

Další tipy na výlet dnes na iDnes (13/7/2015)

Tip, kam o prázdninách vyrazit, Vám přináší Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci s iDnes. Tento týden jsme se zaměřili na koupaliště Borek na Českobudějovicku a v Plzeňském kraji určitě nevynechejte návštěvu Pavilonu skla v Klatovech. Publikované články jsou k dispozici i na našich internetových stránkách.

ROP Jihozápad má pro vás tipy na výlety (10/7/2015)

ROP Jihozápad si pro Vás připravil sérii tipů na výlet po jihu a západě Čech. Tipy Vás mohou inspirovat vždy v pátečním vydání MF DNES nebo následně v pondělí na iDnes a to v průběhu letních prázdnin. Dnes se můžete dočíst o sportovně-rekreačním areálu Borek nedaleko Českých Budějovic nebo o Pavilonu skla v Klatovech. Pokud se na místa, realizovaná díky finanční podpoře z ROP Jihozápad, opravdu vydáte, můžete se zároveň zapojit do soutěže KOMPAS aneb Cestuj s ROP Jihozápad. Více informací o soutěži naleznete zde.

První losování v soutěži KOMPAS je za námi (9/7/2015)

Letní cestovatelská soutěž KOMPAS, kterou si pro Vás připravil Úřad Regionální rady Jihozápad, má své první vítěze. V prvním týdnu jsme zaregistrovali 147 soutěžních hlasů, z nichž nejvíce jich přišlo za město Klatovy. Pavilon skla a letní kino jsou tak v současné době nejoblíbenější mezi našimi soutěžícími. Každý soutěžící však může vybírat z celkem 16 soutěžních projektů. Připojte se i vy a vyhrajte zajímavé ceny.

Žádost o vyplnění dotazníku (8/7/2015)

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění dotazníkového šetření Evropské komise, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti v členských státech EU v programovém období 2007–2013. Průzkum má shromáždit názory od různých zainteresovaných subjektů, které by mohly mít zájem o anonymní sdělení svých názorů na implementační systém. Budeme velice rádi za Vaši spoluúčast. Dotazník lze vyplnit zde.

Slavnostní otevření rozhledny podpořené z ROP Jihozápad (7/7/2015)

Rádi bychom Vás informovali o konání slavnostního otevření rozhledny Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec, které se uskuteční již zítra, 8. července od 17 hodin. Projekt se stejným názvem předložilo město v rámci 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Výstavba rozhledny probíhala pouhé dva měsíce, a sice od začátku května do konce června. Dle smlouvy je celková požadovaná suma vyčíslena na 12,3 milionu korun. Rozhledna se tyčí do výšky 33 m a nachází se na v těsné blízkosti cyklistické stezky Děbolín – sv. Barbora, která je dalším úspěšně realizovaným projektem ROP NUTS II Jihozápad.

Na rozhledně Bolfánek byla vybudována nová expozice sv. Wolfganga (3/7/2015)

Na rozhledně Bolfánek u Chudenic, která patří mezi jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v České republice, byla dokončena nová expozice. Expozice je věnována památce sv. Wolfganga, který se zasloužil o založení pražského biskupství. V rámci projektu podpořeného ve 29. výzvě ROP Jihozápad byly například pořízeny vitríny, informační tabule a interaktivní panel s projekcí. Hlavní část muzejní expozice sv. Wolfganga je umístěna v prvním patře bývalého kostela sv. Wolfganga a ve druhém a třetím patře se nachází expozice věnované turistickým cílům s novou svatowolfganskou expozicí včetně svatowolfgangské stezky. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 2,5 milionů korun, dotace z ROP Jihozápad je 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Upozornění na prodej 4 služebních vozidel (2/7/2015)

Rádi bychom upozornili širokou veřejnost, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad nabízí k prodeji 4 služební vozidla. Podrobné informace k nabízeným vozidlům a podmínkám jejich prodeje jsou uvedené zde.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – červenec 2015 (1/7/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc červenec je 27,246 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Slavnostní otevření Staré radnice v Jindřichově Hradci (30/6/2015)

Rádi bychom upozornily, že již dnes od 10 hodin dojde ke slavnostnímu otevření Staré radnice v Jindřichově Hradci. K obnově této významné nemovité kulturní památky došlo díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad v rámci 33. výzvy. Rekonstrukce proběhla v souladu se zachováním historické podoby a zdůraznění nejcennějších prvků tohoto kulturně-historického objektu. V prostorách radnice vznikla městská galerie, multifunkční sál, stálé výstavní expozice a nové provozní prostory pro galerii a expozice. Celková požadovaná částka dotace činí více než 9,7 milionu korun.

ROP Jihozápad připravil na prázdniny soutěž pro cestovatele (29/6/2015)

Už čtvrtým rokem se může veřejnost zapojit do letní cestovatelské soutěže s názvem KOMPAS, tentokrát s heslem Cestuj s ROP Jihozápad!, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Podstatou soutěže je cestování napříč Plzeňským a Jihočeským krajem a návštěva vybraných projektů podpořených financemi z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Účastníci soutěže mohou vyhrát hodnotné ceny. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Slavnostní otevření rozhledny na Zadově (26/6/2015)

Slavnostní otevření rozhledny, která vznikla z dlouho nevyužívaného skokanského můstku v Lyžařském areálu na Zadově, proběhne dnes ve 14 hodin. Pro veřejnost jsou připraveny exhibiční závody na horolezecké stěně, závody v orientačním běhu, pohádkový les a ve 21 hodin si budou moci návštěvníci užít ohňostroj. Modernizace lyžařského areálu, jehož součástí byla i rekonstrukce rozhledny, byla podpořena dotací z ROP Jihozápad ve výši 3,4 milióny korun. Celkové náklady projektu činí 4,9 miliónů korun.

Kino v Líních má nový elektronický systém (25/6/2015)

Bývalé kino v Líních u Plzně bylo díky podpoře z Regionálního operačního programu Jihozápad přestavěno na víceúčelový objekt. Zrekonstruované prostory si mohou zájemci zarezervovat přes nový elektronický rezervační systém na webových stránkách obce Líně k různým sportovním a kulturním akcím, školením, ale i svatebním hostinám a oslavám jubileí. Projekt byl podpořen v rámci 6. výzvy s celkovými způsobilými výdaji 14,7 milionů korun.

Již zítra proběhne den dětí v plzeňské zoo (23/6/2015)

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na dětský den do Zoo Plzeň. Událost se uskuteční v době od 9 do 16 hodin. Celý tento týden zde probíhají oslavy k 5. výročí otevření nových afrických a asijských expozic. V této sekci také bude mít ROP Jihozápad své zázemí. Budou zde pro vás připraveny soutěže o zajímavé ceny. Malé děti si budou moci zaskákat v pytli nebo na našem skákacím hradě, poskládat si puzzle nebo si vybarví obrázek. Na školáky jsou připraveny vědomostní kvízy z oblasti problematiky EU a svou hlavu budou moci potrápit ve speciální hlavolamové herně.

Změna pracovní doby na recepci (22/6/2015)

Rádi bychom upozornili, že od pondělí 29. 6. dochází k úpravě pracovní doby na recepci. Nově bude možné přijímat poštu a navštívit Úřad v následujících časech:

pondělí: 8:00–17:00 hodin

úterý–čtvrtek: 8:00–16:00 hodin

pátek: 8:00–15:00 hodin

ROP Jihozápad zpestří dětem návštěvu plzeňské Zoo (18/6/2015)

Na středu 24. června připravuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který pomáhá čerpat finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, den dětí v Zoo Plzeň. Akce je tematicky zaměřena na žáky prvního stupně základních škol, zúčastnit se jí však může kdokoli, kdo Zoo Plzeň navštíví. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Milevský klášter, k jehož záchranně přispěl ROP Jihozápad, otevírá novou expozici (17/6/2015)

Již dnes v 11 hodin proběhne na prvním nádvoří kláštera premonstrátů v Milevsku slavnostní otevření nové Expozice. Pro záchranu Milevského kláštera bylo nutné provést několik stavebních úprav např. rekonstrukci střechy a některých částí fasády a došlo i k restaurování památkově chráněného oltáře. Celková rekonstrukce za 5,6 miliónů korun byla podpořena z Regionálního operačního programu Jihozápad dotací ve výši 4 250 423,34 korun českých. Nová část prohlídkové trasy, prezentující život premonstrátského řádu v minulosti i budoucnosti je již od neděle otevřena pro veřejnost. Vstup je zdarma.

ROP Jihozápad připravuje dětský den v Zoo (16/6/2015)

V sobotu 20. června si děti užijí zábavu během dětského dne v Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Tuto akci organizuje hlubocká Zoo společně s Hitrádiem Faktor, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Ten pomáhá čerpat finanční prostředky z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

V následujících dnech budou moci řidiči jezdit po nově zrekonstruovaných silnicích na Tachovsku (12/6/2015)

V sobotu 13. 6. 2015 se pro veškerý provoz otevře zrekonstruovaná silnice z Tachova přes Chodský Újezd do Zadního Chodova a následně pak v pondělí bude za účasti starostů dotčených obcí, zástupců kraje, dodavatel a dalších zainteresovaných institucí, slavnostně otevřena druhá silnice z Únehlí na Trpísty. Obě rekonstrukce jsou finančně podporovány z Regionálního operačního programu Jihozápad. Předpokládané náklady na rekonstrukci úseku Tachov – Zadní Chodov činí 79 miliónů korun, úseku z Únehlí na Trpísty činí 50 miliónů korun. 100 % nákladů by měla pokrýt dotace z ROP Jihozápad.

Zahájení sezony na rozhledně Havran (11/6/2015)

Dne 13. června 2015 ve 14 hodin bude slavnostně zahájena sezona na rozhledně Havran, na kterou zve Klub vojenské historie a sportů Tachov. Pro návštěvníky je připraven pestrý program, například bude rozšířena stávající výstava s názvem „Železná opona“ nebo budou představeny makety tachovských rozhleden. Dále se návštěvníci mohou těšit na seskok parašutistů a hru questing, která se bude hrát na trase od Zlatého potoka k Havranu. Od 12 hodin bude k dispozici stan s občerstvením. Projekt s názvem „Úprava hlásky Havran na veřejnou rozhlednu“ byl podpořen v rámci 17. výzvy ROP Jihozápad již v loňském roce. Dotace, která činila 85 % z celkových způsobilých výdajů, byla proplacena v částce 4,8 milionů korun.

Pozvánka na dny dětí (10/6/2015)

Rádi bychom Vás pozvali na dny dětí, které se uskuteční v Jihočeském i Plzeňském kraji. První dětský den bude probíhat 20. 6. 2015 od 10 do 16 hodin a Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou. V následujícím týdnu, konkrétně 24. 6. 2015 v době od 9 do 16 hodin si budou moci děti užít zábavu v plzeňské zoo. Více informací o událostech najdete zde.

ROP Jihozápad se zapojil do soutěže Poznej projekt (8/6/2015)

Poznej projekt je soutěž pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj. Regionální operační program Jihozápad se do ní již podruhé zapojil a tak můžete zhlédnout jednu z mnoha úspěšně realizovaných staveb na území jihozápadu. Pokud se chcete do soutěže zapojit i vy, máte možnost zde.

Pavilon skla v Klatovech se stal jednou ze staveb roku Plzeňského kraje 2015 (5/6/2015)

Projekt podpořený z ROP Jihozápad v rámci 29. výzvy s názvem „Pavilon skla Klatovy“ získal první místo ve 12. ročníku Stavby roku Plzeňského kraje 2015, kde se hodnotily stavby dokončené v roce 2014 v šesti různých kategoriích. Pavilon skla v Klatovech získal první cenu v kategorii sportovní a volnočasové stavby a je to již druhé ocenění po národní ceně za architekturu ve 22. ročníku soutěže Grand Prix architektů v kategorii rekonstrukce. Projekt řešil proměnu bývalého výstavního prostoru Vlastivědného muzea Dr. Hostaše na moderní, atraktivní galerii. Pavilon skla nabídne návštěvníkům například prohlídku expozice světově významného českého secesního skla firmy Lötz.

Lochotínský park zve na slavnostní otevření (2/6/2015)

Projekt s názvem Lochotínský park, který uspěl v 15. kole výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad, je dokončen. Slavnostní otevření proběhne v úterý 2. 6. ve 12:00 hodin v Lochotínském parku na ploše okolo nového Artušova Stolu, o kterém se vědělo, že tu kdysi stál. Jeho podoba se nedochovala, proto jej město nechalo umělecky ztvárnit. Obnova Lochotínského parku byla navržena za účelem zachování parkových zelených a rekreačních ploch města. Regionální operační program podpořil tento projekt dotací ve výši 27,3 miliónů korun. Předpokládané náklady činí 32,1 miliónů korun.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – červen 2015 (1/6/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc červen je 27,463 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Slavnostní otevření plovárny v Týně nad Vltavou (29/5/2015)

Rádi bychom upozornili, že v pondělí 1. 6. v 10 hodin proběhne slavnostní otevření Městské letní plovárny v Týně nad Vltavou. Zahájení provozu pro veřejnost je pak naplánováno na 15. 6. Tento projekt byl podpořen v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, přičemž dotace je ve výši necelých 30 milionů korun. Díky tomu byla zrekonstruována vodní plocha o rozloze 770 m2. Areál disponuje třemi plaveckými drahami o délce 25 metrů, vodním prostorem pro relaxaci s perličkovými lavicemi a masážními tryskami, houpacím bazénem, zavěšenou sítí, chrliči vody a částí s tobogánem a skluzavkami. Projekt myslel i na nejmenší, pro něž si připravil dětské brouzdaliště.

Pozvánka na slavnostní otevření sportovního areálu ve Strakonicích (28/5/2015)

Již zítra 29. 5. od 16 hodin proběhne slavnostní otevření sportovního areálu "Na Sádkách" ve Strakonicích. K modernizaci a rekonstrukci tohoto areálu došlo díky podpoře z Regionálního operačního programu Jihozápad, přičemž předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí více než 11,7 milionů korun a předpokládaná výše dotace činí necelých 10 milionů korun. Nově tak budou moci návštěvníci využívat přírodní ekologické koupaliště, dvě víceúčelová hřiště a vznikly i šatny se sociálním zázemím, kancelářské prostory a technická místnost. Projekt byl předložen v rámci 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a jeho realizace probíhala od května loňského roku do konce února.

Slavnostní otevření univerzitní kampusu (27/5/2015)

Rádi bychom upozornili, že zítra 28. 5. se od 14 hodin uskuteční slavnostní otevření rekonstruované části univerzitního kampusu Jihočeské univerzity. Událost se uskuteční před budovou rektorátu v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a. Přijměte naše pozvání a prohlédněte si areál s architektem Jaromírem Kročákem a Bohdanou Škodovou.

ROP Jihozápad přispěl na nově vznikající klidovou zónu v Rokycanech (26/5/2015)

Již brzy vznikne na náměstíčku Spilka v centru města Rokycany klidová zóna. Díky finanční podpoře 20 milionů korun z ROP Jihozápad probíhá revitalizace centra města formou stavební obnovy a dostavby veřejného prostranství. Vzniknou zde nové lavičky, nové veřejné osvětlení a náměstí ozdobí stupňovitá kamenná fontána, která je navržena tak, že po zakrytí bude fungovat zároveň jako pódium. Prostor bude využíván také ke kulturním akcím. Předpokládané celkové náklady činí 25 milionů korun. Plánovaný konec revitalizace je v červnu 2015.

Pozvánka na otevření Muzea knihtisku (25/5/2015)

Společnost NAVA zve dne 27. května 2015 na slavnostní otevření Muzea knihtisku a knihy v Plzni. Program bude zahájen slavnostním přípitkem v 15:30 hodin. V rámci projektu, který byl podpořen ve 29. výzvě ROP Jihozápad, došlo k vybudování Muzea knihtisku a knihy s expozicemi historických knihtiskařských strojů a tiskovin včetně expozice umožňující interaktivní přístup návštěvníků a také k rekonstrukci části průmyslové budovy. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 12,9 milionů korun a předpokládaná výše dotace činí 11,2 milionů korun.

Žáci základní školy Nová Bystřice se mohou těšit z nově zmodernizovaných učeben (22/5/2015)

Dva miliony korun přispěl ROP Jihozápad na modernizaci učeben na Základní škole Nová Bystřice, která vyšla na 2,4 milionů korun. Škola uspěla se svou projektovou žádostí v rámci 34. výzvy. Cílem projektu Modernizace vybavení bylo zkvalitnění výuky vybavením tříd interaktivními tabulemi a počítači, renovace současné jazykové učebny, která bude sloužit také jako počítačová, a obnovení nábytku. Tím se zlepší připravenost žáků na navazující středoškolské studium a zatraktivní se výuka ve škole. Dojde ke zvýšení kvality vzdělávání žáků v oblasti cizích jazyků a informační gramotnosti žáků a také ke zpříjemnění prostředí školy.

ROP Jihozápad přispěl na obnovu venkovního bazénu na Lochotíně (19/5/2015)

V Plzni proběhlo dne 29. 4. 2015 slavnostní otevření venkovního bazénu na Lochotíně, který mohou obyvatelé i návštěvníci města Plzně využívat již od 8. 5. 2015. V rámci projektu s názvem „Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ podpořeného z ROP Jihozápad došlo ke kompletní rekonstrukci starého nevzhledného a nefunkčního bazénu včetně zázemí a technologií. Pro rodiče s dětmi bylo v rámci projektu vybudováno i nové dětské brouzdaliště s herními prvky. Projekt byl podpořen v rámci 29. výzvy a předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na 9 milionů korun.

Výroční zpráva je ke zhlédnutí na internetových stránkách (18/5/2015)

Rádi bychom upozornili na skutečnost, že na našich internetových stránkách v sekci tiskové centrum, byla vložena výroční zpráva pro veřejnost za rok 2014. V ní se kromě základních informací o Regionálním operačním programu Jihozápad dozvíte stav čerpání finančních prostředků, objem certifikovaných prostředků a představeno Vám bude také několik úspěšně realizovaných projektů napříč všemi oblastmi podpory. Celou výroční zprávu lze zhlédnout zde.

Již v sobotu se otevře stálá expozice Sladovnictví v Písecké galerii Sladovna (15/5/2015)

Město Písek uspělo se svou projektovou žádostí ve 25. výzvě ROP Jihozápad a získalo tak dotaci 15 miliónů na vybudování nové expozice Sladovnictví. Slavnostní otevření pro veřejnost se bude konat v sobotu 16. 5. v 17:00 hodin. Hlavním cílem této expozice je zachování historického a kulturního dědictví Jihočeského kraje a zlepšení jeho využívání pro rozvoj cestovního ruchu. Celou prohlídkou se line několik příběhů, které vyprávějí příběh samotné budovy, ale také lidí, kteří nemalým dílem zasáhli do jejího osudu. Celkové náklady projektu činí 24,9 miliónů korun.

Revize Metodického oznámení č. 14 (13/5/2015)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na revizi Metodického oznámení č. 14 k bližší specifikaci změn v projektech. Revizí došlo k zařazení změny statutárního zástupce příjemce ze změn podstatných menšího rozsahu mezi změny nepodstatné, u kterých není zpracováván dodatek ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Dále byly provedeny zejména formální úpravy a zpřesnění textu metodického oznámení. Metodické oznámení č. 14 je k dispozici pod tímto odkazem.

Semináře pro příjemce v Českých Budějovicích a v Plzni (12/5/2015)

Semináře pro příjemce o podporu 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad se uskuteční ve středu 20. května 2015 od 9 hodin v Českých Budějovicích a od 10 hodin v Plzni. Oba semináře se budou konat v zasedacích místnostech Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Účastníci semináře budou seznámeni například s pravidly, která jsou při realizaci projektu povinni dodržovat, nejčastějšími pochybeními při realizaci projektu či s důležitými termíny s ohledem na ukončování programu ROP NUTS II Jihozápad. Podrobnější informace včetně pozvánky naleznete zde.

Rozsáhlá rekonstrukce divadelních teras v Plzni je u konce (11/5/2015)

U příležitosti Slavností svobody, které proběhly 1. května, byl oficiálně odhalen pomník generála Pattona. Památník byl odhalen na kompletně zrekonstruovaných divadelních terasách Divadla Josefa Kajetána Tyla, na jejichž rekonstrukci přispěje ROP Jihozápad. V rámci projektu došlo k rekonstrukci části suterénu, byl tak vytvořen prostor s předprodejem vstupenek, stávající severní terasy byly rozšířeny a nyní budou využívání pro různé kulturní akce. Dále došlo také k revitalizaci sadového okruhu. Terasa bude bezbariérově přístupná i pro osoby s omezenou schopností pohybu. Předpokládané způsobilé výdaje činí 46,7 milionů korun, dotace z ROP Jihozápad, která bude činit 85 % z celkových způsobilých výdajů, se předpokládá ve výši 39,7 milionů korun.

Úřad Regionální rady Jihozápad se otevře veřejnosti (8/5/2015)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích i v Plzni se otevře veřejnosti. Den otevřených dveří chystá ve svém sídle v Jeronýmově ulici v Českých Budějovicích i ve své plzeňské pobočce v Poděbradově ulici v pondělí 11. 5., a to na počest Dne Evropy, který slavíme 9. 5. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Upozorňujeme na revize Příručky pro příjemce a Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně (7/5/2015)

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dne 4. 5. 2015 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválena revize Příručky pro příjemce verze 9.0 ke dni 4. 5. 2015 s účinností od 5. 5. 2015 a revize č. 5 Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně, účinná ke dni 5. 5. 2015. Do Příručky pro příjemce byly zapracovány zejména tyto změny: zohlednění novely č. 40/2015 Sb. zákona o veřejných zakázkách; upozornění příjemců na rizika spojená s prodlužováním harmonogramu realizace projektu; doplnění informace o novele č. 360/2014 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty a o přijatém nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Dále došlo v Příručce pro příjemce a také v Metodickém pokynu k porušení rozpočtové kázně ke změně v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), kterou byl zaveden institut výzvy k vrácení dotace nebo její části, který v případě potvrzené nesrovnalosti s finančním dopadem u již proplaceného projektu či etapy umožňuje příjemci vrátit dotaci nebo její část, aniž by pochybení bylo řešeno jako porušení rozpočtové kázně. Novou verzi Příručky pro příjemce naleznete zde a revizi Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně zde.

Na rozvoj silnic půjde 150 milionů korun (6/5/2015)

Zhruba 150 milionů korun z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP JZ) bude v příštích měsících investováno do rozvoje komunikací v obcích a městech Plzeňského a Jihočeského kraje. Výběr konkrétních staveb dnes (pondělí 4. 5.) schválil Výbor Regionální rady NUTS II Jihozápad. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Úřad Regionální rady NUTS II Jihozápad povede Karel Hron (5/5/2015)

Karel Hron, dosavadní vedoucí územního odboru implementace programu České Budějovice, povede Úřad Regionální rady NUTS II Jihozápad. Včera (4. 5.) ho řízením úřadu pověřil Výbor Regionální rady NUTS II Jihozápad z důvodu plánované mateřské a rodičovské dovolené nynější ředitelky Michaely Šímové. Karel Hron bude úřad řídit od poloviny května do doby jmenování nového ředitele, který vzejde z řádného výběrového řízení.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – květen 2015 (4/5/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc květen je 27,435 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

V centru Plzně skončila modernizace tramvajové trati v ulici Pražská a U Zvonu (1/5/2015)

Díky podpoře z ROP Jihozápad došlo k rekonstrukci historického centra města v lokalitě U Zvonu. Stavební práce započaly v březnu loňského roku a po více než roce došlo tento týden k slavnostnímu předání stavby k užívání. V rámci projektu, který byl podpořen ve 32. výzvě, byla rekonstruována tramvajová trať a projekt zahrnoval i rekonstrukci povrchu s cílem vybudování pěší zóny. Díky projektu dojde zároveň k odlehčení dopravy v centru města. Předpokládané celkové způsobilé výdaje činí 30 milionů korun a předpokládaná výše dotace je stanovena na 25,6 milionů korun.

Žáci Střední odborné školy a odborného učiliště v Sušici se dočkali nově vybavených učeben (29/4/2015)

Žáci si nyní budou moci své poznatky získané v teoretické výuce rozšířit v pěti nově vybavených učebnách. Nové stroje, zařízení a související technologie jako například trenažér pro virtuální svařování nebo CNC soustruh byly pořízeny do učebny oprav vozidel a zemědělských strojů, učebny diagnostiky stavu a oprav vozidel, dvou učeben svařování a učebny strojního obrábění. Díky realizaci projektu dojde k propojení teoretického a odborného výcviku a také k přiblížení výuky co nejvíce reálným podmínkám. Předpokládané celkové výdaje projektu činí 6,6 milionů korun. Dotace z ROP Jihozápad bude činit 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Sportovní hřiště v Nýrsku se bude využívat po celý rok (27/4/2015)

Díky projektu podpořenému z ROP Jihozápad v rámci 29. výzvy nabídne nyní město Nýrsko svým obyvatelům a návštěvníkům možnost využívat v zimním období novou otevřenou ledovou plochu pro bruslení nebo lední hokej. Pro příznivce venkovních sportů v letní sezoně bude hřiště nabízet celou řadu sportovních aktivit jako tenis, volejbal či florbal. Areál naváže na možnosti běžeckého a sjezdového lyžování, přičemž dojde k propojení oblíbených zimních sportovních aktivit, a v letní sezoně také na novou in-line dráhu, která byla rovněž vybudována díky projektu podpořeného z ROP Jihozápad.

Veřejnost se může těšit na slavnostní otevření kaple svatého Kříže ve Slavonicích, na jejíž obnovu přispěl ROP Jihozápad (24/4/2015)

V sobotu 25. dubna 2015 proběhne slavnostní otevření hřbitovní kaple svatého Kříže ve Slavonicích. Na projekt obnovy, který získal ocenění Památka roku 2014, přispěl ROP Jihozápad dotací 2,4 milionů korun. Celkové náklady činí 2,9 miliónů korun. V interiéru kaple proběhly restaurátorské práce vnitřních maleb a kamenných prvků, z venku prošla kaple revizí fasády a střechy. Objekt bude využit hlavně pro novou expozici věnovanou sakrálním památkám ve Slavonicích a Leopoldu Esterreicherovi. Kaple bude přístupná celoročně.

Slavnostní otevření fary v Plané nad Lužnicí (23/4/2015)

Již zítra 24. 4. v 17 hodin proběhne slavnostní otevření zrekonstruované fary v Plané nad Lužnicí, na kterou přispěl svou dotací Regionální operační program Jihozápad. Zároveň se zde uskuteční vernisáž dvou výstav za doprovodu plánského pěveckého sboru Harmonie. Město uspělo se svou projektovou žádostí v rámci 25. výzvy. Projekt zahrnoval rekonstrukci budovy, ve které se kromě umělecké galerie, nachází plánské muzeum a přednáškový sál. Součástí je i infocentrum. Celková výše dotace činí 6 830 729 Kč.

ROP NUTS II Jihozápad významně přispěl k modernizaci škol (21/4/2015)

Školy v Plzeňském a Jihočeském kraji by bez finanční podpory Evropské unie nebyly zdaleka tak moderní a neměly tolik míst pro své žáky a studenty. Díky Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Jihozápad bylo v uplynulých osmi letech podpořeno 201 projektů základního, středního a vyššího odborného školství na jihozápadě Čech. Dosud proplaceno přitom bylo 881 milionů korun. Podle představitelů ROP NUTS II Jihozápad je právě školství jednou z oblastí, která finanční pomoc nejen z evropských fondů potřebuje nejvíce. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Stavby s podporou ROP Jihozápad uspěly v prestižní soutěži stavbařů (20/4/2015)

Hned několik staveb podpořených financemi z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) uspělo v klání o prestižní stavbu jižních Čech PRESTA 2012–2014. Ocenění udělila v minulém týdnu opět po dvou letech jedenáctičlenná odborná porota, složená ze zástupců oblastní pobočky Českého svazu stavebních inženýrů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jihočeského kraje. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Již tuto sobotu se veřejnosti otevře kostel Narození panny Marie v Klatovech (17/4/2015)

Po rekonstrukci za 11,5 miliónů korun, kterou z 85 % financoval Regionální operační program Jihozápad, se již tuto sobotu otevře kostel Narození panny Marie. Arciděkanský kostel byl založen jako bazilika, na konci 13. století. Při jeho obnově došlo k výměně střechy, rekonstrukci krovu, doplnění klempířských prvků, rekonstrukci omítek a podlahy krypty, vybudování expozice a rekonstrukci empory.

ROP Jihozápad přispěl na rekonstrukci muzea v Horažďovicích (16/4/2015)

Na zámku v Horažďovicích, kde se nachází tamní muzeum, je postupně dokončován projekt „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“. Po rekonstrukci budou přízemní prostory využity pro stálou expozici unikátní sady loutek takzvaných prácheňských marionet a pro stálou loutkovou divadelní scénu. Z celkových nákladů 12,2 milionů korun pokryje 85 % dotace ROP Jihozápad. Zahájení celoročního provozu je plánované na 1. srpna 2015.

V Chudenicích byly dokončeny stavební úpravy kostela (14/4/2015)

Gotický farní kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích, který pochází již z druhé poloviny 14. století, nabídne návštěvníkům nový prohlídkový okruh, který doplní prohlídkový okruh Starého zámku. Obnova kostela proběhla v rámci projektu podpořeného ve 25. výzvě ROP Jihozápad, při které došlo k obnově fasády, dveří, oken, slunečních hodin a misijního kříže. V interiéru kostela došlo především k obnově oltáře, vnitřního schodiště či zvonice. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 9,8 milionu korun.

Soutěž „Navrhni projekt“ vyhráli studenti ze Stříbra (10/4/2015)

Na začátku prosince roku 2014 proběhlo v sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích regionální kolo 3. ročníku soutěže „Navrhni projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Své projekty zde prezentovali tři vybrané týmy z Jihočeského a Plzeňského kraje. Studentské týmy měly za úkol vybrat ze skutečných oblastí podpory a vymyslet plán, jak podpořit podnikání, cestovní ruch, životní prostředí a další oblasti. Poté odborná porota složená ze zástupců ROP Jihozápad, MMR a Eurocentra rozhodla o vítězi regionálního kola, který postoupil do kola celostátního. Vítězem se stal projekt studentů Gymnázia ve Stříbře s názvem Relaxační a aktivně-zábavní park pro seniory ve Stříbře. Projekt musel prokázat kritéria skutečných projektových žádostí o dotace, což tento splnil a zaslouženě tak vyhrál i v celostátním kole soutěže, které se uskutečnilo minulý týden v Praze.

V nově rekonstruovaném společenském sálu na zámku v Boru na Tachovsku se chystá další ples (9/4/2015)

V březnu se po více jak 30 letech konal městský bál v nově rekonstruovaném společenském sálu na zámku v Boru, na jehož obnovu přispěl ROP Jihozápad svou dotací přes 9 miliónů korun. Pro velký úspěch a zájem veřejnosti se město rozhodlo uspořádat další zámecký ples, který se bude konat již tuto sobotu 11. dubna 2015 od 20:00 hodin. Vstupenky je možné si rezervovat na tel. 374 789 198 nebo zakoupit přímo v pokladně zámku v Boru, která je ve všední dny otevřena od 8 do 16 hodin.

Památkou roku 2014 je hřbitovní kaple svatého Kříže ve Slavonicích, na jejíž opravu přispěl ROP Jihozápad (8/4/2015)

Obnova hřbitovní kaple svatého Kříže byla vybrána jako nejlepší projekt a realizace obnovy nemovité kulturní památky a byla oceněna titulem Památka roku 2014. Projekt obnovy byl spolufinancován Regionálním operačním programem Jihozápad. Kaple bude zpřístupňována veřejnosti v rámci prohlídkového okruhu městem a dalších příležitostech jako jsou Den památek, Dny evropského dědictví, Noc kostelů apod. Slavnostní otevření kaple proběhne 25. 4. 2015.

Tachov zve na Festival pod rozhlednou (7/4/2015)

Město Tachov si pro návštěvníky připravilo v rámci akce nazvané Den pro Tachov, který se bude konat dne 30. května 2015, pestrý celodenní program, který započne farmářskými trhy. V Jízdárně na Světcích se pak uskuteční hledání pokladu, bude otevřena nová naučná stezka a proběhne piknik či výběh na rozhlednu. Od 18 hodin program vyvrcholí hudební zábavou. Projekt Tachov rozhledna Vysoká byl podpořen ve 23. výzvě ROP Jihozápad, v rámci kterého došlo k vybudování celoročně přístupné rozhledny včetně pěší stezky od blízkého památníku k rozhledně a osazení informačních tabulí v okolí rozhledny. Předpokládané celkové způsobilé výdaje činí 9,5 milionů korun.

Badatelsky orientovaná výuka na Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích (2/4/2015)

ROP Jihozápad přispěl schválením dotace ve výši 3,4 miliónu korun na vybavení učeben na Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Nejen teoretický výklad, ale také především experimenty a bádaní budou obsahem hodin fyziky, chemie a biologie. Škola nově vybavila 4 učebny a také pořídila 3D tiskárnu a 3D scanner. Studentům tak umožní vytvářet trojrozměrné modely a pomůže jim lépe pochopit vyučovanou látku. Při badatelsky orientované výuce se studenti ptají, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními. Je to metoda výuky velmi vzdálená od memorování a učení se fyzikálních zákonů pouze z učebnic. Škola se snaží zvýšit u studentů zájem o studium navazujících technických a přírodovědných oborů.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – duben 2015 (1/4/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc duben je 27,473 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Revize metodického oznámení č. 27 (31/3/2015)

Upozorňujeme příjemce na revizi Metodického oznámení č. 27 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad, které bylo vydáno dne 31. 3. 2015. Dokument byl aktualizován na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016. Metodické oznámení je k dispozici pod tímto odkazem.

V Klatovech proběhla rekonstrukce kostela Narození Panny Marie (30/3/2015)

Významná kulturní památka kostel Narození Panny Marie, jež je jednou z hlavních dominant města Klatov, byla díky podpoře ROP Jihozápad v rámci 25. výzvy znovu otevřena veřejnosti po celkové rekonstrukci střechy. Arciděkanský kostel byl vystavěn údajně krátce po založení města, které se datuje již ve třináctém století. V rámci projektu došlo k výměně střechy, rekonstrukci krovu, doplnění klempířských prvků, rekonstrukci omítek a podlahy krypty, vybudování expozice a rekonstrukci empory. Předpokládané celkové způsobilé náklady projektu činí 11 milionů korun, dotace z ROP JZ pokryje 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Výherci soutěže s ROP Jihozápad jsou již známi (27/3/2015)

V pondělí 23. 3. 2015 proběhlo losování výherců soutěže s ROP Jihozápad o předplatné MF DNES a další hodnotné ceny. Soutěže se celkem zúčastnilo 71 soutěžících. Seznam 22 výherců je uveřejněný zde. Všem účastníkům děkujeme a výhercům gratulujeme.

Návštěva okresu Plzeň-sever a projektů podpořených v rámci ROP Jihozápad (26/3/2015)

Dnes navštíví předseda Regionální rady Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner v doprovodu zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ing. Karla Hrona okres Plzeň-sever, aby shrnuli a zhodnotili dosavadní přínos finanční podpory z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v uplynulém programovém období 2007–2013. Více informací naleznete zde.

Městský bál v Boru na Tachovsku se bude konat na zámku v nově rekonstruovaném společenském sálu (25/3/2015)

Již tento čtvrtek 26. března 2015 se otevře Velký společenský sál na zámku v Boru na Tachovsku, na jehož rekonstrukci přispěje dotací Regionální operační program Jihozápad. Od 20 hodin se v zámeckém sále uskuteční v pořadí již pátý městský bál, kterým bude provoz velkého sálu zahájen. Následně se zde 11. dubna 2015 uskuteční Zámecký ples. Sál bude také využíván k výstavám a prezentacím. Celková způsobilé výdaje činí 10 993 759 Kč.

Nýrsko se dočkalo obnovy židovského hřbitova (24/3/2015)

V Nýrsku došlo k revitalizaci historického židovského hřbitova, který pochází údajně již z 15. století. Židovský hřbitov je cennou kulturní památkou umělecké a historické hodnoty, ale i místo pietního významu, které nám připomíná obyvatele Nýrska i okolních vesnic, kteří byli vyvražděni nacisty během druhé světové války. V rámci projektu, který byl podpořen ve 25. výzvě ROP Jihozápad, došlo k celkové revitalizaci hřbitova, dochované náhrobky byly stabilizovány a konzervovány a byly provedeny stavební práce zaměřené na obnovu koruny hřbitovní zdi. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 3,5 milionů korun.

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad začne s proplácením projektů až tento měsíc (20/3/2015)

Dne 17. 3. 2015 proběhlo v Praze jednání předsedů regionálních rad se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Účelem jednání bylo vyjednání podmínek, které jsou nezbytné k řádnému dokončení regionálních operačních programů a financování jednotlivých projektů. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Upozornění pro žadatele v rámci 35. výzvy (5/3/2015)

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost týkající se způsobilosti, respektive oprávněnosti výdajů projektu. Způsobilost výdaje může začínat v souvislosti s 35. výzvou standardně nejdříve datem předložení projektové žádosti na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (s výjimkou výdajů, u kterých lze časovou způsobilost datovat od 1. 1. 2007). Časová oprávněnost výdaje musí v obecné rovině splňovat podmínky, na základě kterých takovýto výdaj vznikl během fyzické realizace projektu a současně nejdříve dnem předložení žádosti na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vzhledem ke skutečnosti týkající se data ukončení fyzické realizace projektu do nejzazšího možného termínu, jenž byl v kontextu 35. výzvy stanoven na 31. 8. 2015, je vhodné zahájit a zrealizovat výběrová řízení na dodavatele stavebních prací již v současné době, tak, aby bylo možné mezní datum pro ukončení fyzické realizace projektu skutečně dodržet. Do smluvního vztahu pak doporučujeme uvést, že podpis Smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem stavebních prací je podmíněn získáním dotace na příslušný projekt z ROP NUTS II Jihozápad. Posun harmonogramu projektu za datum stanovený v rámci 35. výzvy – tedy za mezní termín 31. 8. 2015 nebude ze strany ÚRR JZ umožněn.

Upozornění pro veřejnost (17/3/2015)

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že zaměstnanci územního odboru implementace programu v Plzni nebudou dne 18. 3. 2015 dostupní na telefonních linkách, ani osobně v kanceláři. Z tohoto důvodu doporučujeme komunikovat emailem. Na emailové dotazy budou zaměstnanci reagovat nejdříve zítra. Děkujeme za pochopení.

V písecké galerii Sladovna se otevře herní expozice Pilařiště (16/3/2015)

Již zítra se otevřou dveře herní expozice Pilařiště v galerii Sladovna v Písku, jejíž rekonstrukce byla podpořena z Regionálního operačního programu Jihozápad. Celková výše dotace činí 24,6 miliónu korun. Výtvarně-herní expozice je inspirována malířem a píseckým rodákem Radkem Pilařem, autorem Večerníčka či postaviček Rumcajse, Manky a Cipíska. Nabízí aktivity a zážitky všech typů her, proto je určena především pro malé děti a jejich rodiče. Na každou prohlídku se musí zájemci předem objednat. Pilařiště bude otevřeno od úterý do neděle od 9 do 18 hodin.

V Nepomuku bude slavnostně otevřeno Svatojánské muzeum (12/3/2015)

Dne 21. března 2015 se koná slavnostní otevření Svatojánského muzea, které je věnované sv. Janu Nepomuckému. Nejznámějšího rodáka Nepomuku bude připomínat expozice umístěná v přízemí arcibiskupství, která zahrnuje sochy sv. Jana Nepomuckého a také sbírku uměleckých děl a předmětů, které začalo muzeum sbírat již od roku 1930. Otevření muzea začne v 15:00 hodin mší svatou ve vedlejším kostele. V rámci projektu, který byl podpořen ROP Jihozápad ve 23. výzvě, došlo k obnově expozice svatojánského muzea a k vybudování samostatné badatelny s knihovnou, kde se nachází sbírka církevní a svatojánské literatury. Celkové způsobilé výdaje projektu činí necelých 15 milionů korun.

Seminář k představení IROP v Plzni (11/3/2015)

Rádi bychom upozornili, že dnes proběhne v Plzni seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. Prezence účastníků je od 9 hodin v konferenčním sále Bellevue v Congress Center Parkhotel Plzeň. Kompletní program semináře naleznete zde.

Revize metodického oznámení č. 11 (10/3/2015)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání revidovaného Metodického oznámení č. 11 ke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením (vícepráce – vícenáklady, méněpráce). Revize č. 3 metodického oznámení je platná a účinná od 6. 3. 2015. Změna dokumentu byla provedena v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti dne 6. 3. 2015 (zákon č. 40/2015 Sb., ze dne 10. února 2015, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.). Pozornost je nutné věnovat zejména oblasti procentních limitů pro dodatečné stavební práce a dodatečné služby. Metodické oznámení je k dispozici pod tímto odkazem.

Soutěž s ROP Jihozápad o předplatné MF DNES a další hodnotné ceny (9/3/2015)

Rádi bychom upozornili všechny soutěživé povahy, že od dnešního dne je možné získat roční elektronické předplatné Mladé fronty DNES a propagační předměty Regionálního operačního programu Jihozápad. Stačí vyhledat na našich internetových stránkách odpovědi na několik jednoduchých otázek, vyplnit je do soutěžního formuláře a zaslat na brezinoval@rr-jihozapad.cz. Pospěšte si, soutěžit je možné pouze do 22. 3.

ROP Jihozápad přispěl k otevření hokejbalové arény v Prachaticích (6/3/2015)

Díky dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad byla slavnostně otevřená nová hokejbalová aréna v Prachaticích. V sobotu 28. února se tak mohli místní hokejbalisté poprvé ve své dvacetileté historii postavit k mistrovskému utkání na domácím hřišti. Starosta Prachatic Martin Malý po svém proslovu vhodil čestné buly před utkáním druhé národní ligy mezi domácími Highlanders a Betonovou Holubov. Na financování výstavby arény se podílel ROP Jihozápad dotací více než 15,7 miliónu korun.

Muzeum Středních Brd ve Strašicích vzpomíná na realizaci projektu (4/3/2015)

K příležitosti ukončení pětileté udržitelnosti projektu pořádá Muzeum Středních Brd ve Strašicích výstavu s názvem „Strašickému muzeu je 5 let aneb Tak jsme začínali, tak šel čas“, která bude slavnostně zahájena dne 12. 3. 2015 v 18:00 ve Výstavní síni muzea a potrvá do 24. 5. 2015. Díky výstavě si budou moci návštěvníci připomenout počátky muzea, které vzniklo ve zchátralých budovách po armádě a také realizaci projektu s názvem „Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, Strašice“, která probíhala ve dvou etapách v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. V roce 2009 byla díky podpoře ROP Jihozápad v rámci první etapy projektu zpřístupněna expoziční budova bývalé důstojnické vily. Ve druhé etapě projektu o rok později bylo muzeum zpřístupněno v ucelené podobě ve dvou expozičních budovách včetně turistické ubytovny a upravenou zahradou s venkovními expozicemi. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 14, 4 milionu korun.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – březen 2015 (2/3/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc březen je 27,515 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Zámek v Boru se dočká rekonstrukce velkého sálu (27/2/2015)

V Boru u Tachova dojde díky ROP Jihozápad k rekonstrukci velkého sálu v jižním křídle původně středověkého hradu přestavěného na pseudogotický zámek. Prohlídková trasa tak bude rozšířena o nově vybavený sál, který bude zároveň sloužit pro konání výstav uměleckých děl či výstav s historizující tématikou, budou zde pořádány komorní divadelní představení a koncerty dobové hudby. Díky ekologickému vytápění bude možno sál využívat i v období mimo letní sezónu a také bude pořízen bezbariérový výtah pro lepší zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu. Projekt bude dokončen na jaře letošního roku a předpokládaná výše dotace bude činit 9,3 milionu korun.

Nová Bystřice opravuje místní komunikace (26/2/2015)

Obyvatelé Nové Bystřice mohou díky dotaci z ROP Jihozápad jezdit po 4 rekonstruovaných komunikacích. Celkem bylo opraveno 3,5 kilometru silnic v centru města a jeho místních částech. Rekonstrukce těchto 4 komunikací vyšla na 17,2 milionů korun. Dotace z ROP Jihozápad z toho pokryje téměř 14,6 milionů. Město plánuje v opravách pokračovat i tento rok. Má již zažádáno o dotaci z ROP Jihozápad na rekonstrukci dalších osmi místních komunikací ve městě Nová Bystřice a jeho okolních částech Smrčná a Klášter.

Rekonstrukce mostu „rechle“ u Lenory je hotová (24/2/2015)

Díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad, která činila více než 3,5 milionu korun, mohou návštěvníci již opět plně využívat tu nádhernou technickou památku. Oprava tohoto dřevěného mostu začala vloni v červenci a byla velice náročná. Jelikož se jedná o technický skvost, muselo se postupovat velmi opatrně. Na svém místě tento most stojí už od konce devatenáctého století. Česká národní banka dokonce most zařadila jako motiv pro jednu z vydávaných zlatých mincí a most je tak dnes velmi vyhledávanou turistickou atrakcí.

Zahájení registrace na seminář k IROP v Plzni (23/2/2015)

Rádi bychom informovali všechny zájemce o problematiku evropských dotací potažmo možnosti čerpání v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, že od dnešního dne je možné se přihlašovat na seminář, který se uskuteční v Plzni 11. 3. od 9:30 hodin v prostorách Congress Centra Parkhotelu Plzeň, konferenční sál Bellevue. Více informací včetně přihlášení naleznete zde.

V obci Buková bude opravena komunikace (20/2/2015)

Malá obec, nacházející se na jih od Plzně Buková, byla úspěšná se svou žádostí o dotaci v rámci 31. výzvy ROP NUTS II Jihozápad na rozvoj místních komunikací. Opravovat se bude 530 metrů dlouhý úsek v jihovýchodní části obce. Celkové náklady na výstavbu činí 7 milionů korun, z nichž 6 milionů by měla pokrýt dotace z ROP Jihozápad. Samotná realizace projektu byla zahájena 1. září loňského roku a k jejímu ukončení by mělo dojít v polovině června 2015.

Klatovští obyvatelé se mohou letos těšit na otevření zrekonstruovaného letního kina (19/2/2015)

Klatovští obyvatelé se mohou letos těšit na otevření zrekonstruovaného letního kina Díky podpoře Regionálního operačního programu Jihozápad došlo k rekonstrukci klatovského letního kina, které budou moci obyvatelé a návštěvníci Klatov využívat již letos. Letní kino bylo vybudováno před více než padesáti lety z historické okrouhlé bašty, která je nedílnou součástí městského opevnění a tvoří historické centrum města. Nově vybudované víceúčelové kulturní centrum, které vzniklo rekonstrukcí starého letního kina, bude možné kromě promítání filmů využívat pro koncerty, festivaly nebo pro divadelní představení pod širým nebem. V rámci projektu došlo především ke stavební úpravě jeviště i hlediště, pořízení nové konstrukce pro promítací pláno, osazení nových laviček a také vybudování zastřešení části hlediště. Nové letní kino bude mít menší kapacitu než doposud, na druhou stranu ale nabídne návštěvníkům nesrovnatelně větší komfort. Předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 11,5 milionů korun a dotace pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

Domažlice budují multifunkční centrum (18/2/2015)

V areálu pivovaru v Domažlicích budují díky dotaci z ROP Jihozápad multifunkční centrum. Realizace bude probíhat ve čtyřech etapách. První etapa, na kterou získalo město dotaci ve výši 15 milionů korun, zahrnuje přestavbu 12 metrů vysokého Hvozdu. Celkové náklady se vyšplhají na částku 27 milionů korun. Bude opravena střecha, instalace, přípojky, kotelna, topení, výtahy pro celou budovu, vzduchotechnika, požární zabezpečení, fasáda a vybudováno bude také sociální zařízení pro celý areál. Úpravy by měli být dokončeny v červnu letošního roku.

Rekonstrukce Dominikánské a Riegrovy ulice v Plzni byla dokončena (13/2/2015)

V centru Plzně v těsné blízkosti náměstí Republiky došlo díky projektu podpořeného z ROP Jihozápad k rekonstrukci ulice Dominikánské a Riegrovy, která je nyní řešena jako pěší zóna. V rámci projektu byla podpořena snaha o návrat k historickému vzhledu jádra města, vytvoření klidného místa pro setkávání lidí a také vytvoření turisticky atraktivního centra města využívaného pro odpočinek a rekreaci. Konec fyzické realizace byl v souvislosti se slavnostním zahájením Evropského hlavního města kultury 2015 stanoven na polovinu prosince roku 2014. Projekt zahrnoval především rekonstrukci povrchu položením kamenné dlažby a kostek a instalaci historizujícího veřejného osvětlení. Dotace, která činí 85% celkových způsobilých výdajů projektu, je schválena ve výši 8 milionů korun.

Unikátní oltář v kostele sv. Víta v Dobřanech se dočkal oprav (12/2/2015)

Další část rekonstrukce má za sebou vzácný kostel svatého Víta v Dobřanech. Původně zamýšlený rozsah rekonstrukce nestačil, bylo totiž zapotřebí ošetřit i unikátní kruhový oltář. Pouze jeho oprava si vyžádala kolem půl milionu korun. Stavební práce dále spočívaly v kompletním vzduchotechnickém odvlhčení, opravě omítek, zateplení stropní konstrukce a restaurování cihelné dlažby horního ochozu, restaurování dřevěného oltáře, instalaci ozvučení a celkové výmalbě interiéru. Prostory unikátního barokního kostela jsou využívány jako městská galerie. Celkově si tato rekonstrukce vyžádala více než dva miliony korun. Z toho 85 procent prostředků bylo financováno díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad.

Muzeum Českého lesa v Tachově zve návštěvníky na masopust a výstavu fotografií (11/2/2015)

Muzeum Českého lesa v Tachově, které sídlí v budově bývalého františkánského kláštera, pořádá spolu s Městským kulturním střediskem Tachov a dvěma základními školami ZŠ Hornická a ZŠ Zárečná masopust, který se bude konat v sobotu 14. února 2015. Masopustní průvod vyjde v 12.30 hodin od ZŠ v Zárečné ulici a zamíří do muzejní zahrady. Vítané jsou masky, řehtačky či bubínky. Návštěvníci se mohou těšit na masopustní scénky, hudbu, tradiční masopustní občerstvení a také zabíjačkové speciality. Projekt s názvem „Zahrada otevřená – Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově“ podpořený v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad zahrnoval především obnovu muzejní zahrady, zlepšení hygienického zázemí pro návštěvníky areálu a vybudování vstupních prostor. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 4,7 milionů korun, dotace z ROP JZ činila 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

Táborská Odpočinková zóna Komora o víkendu hostila mistrovství světa v cyklokrosu (6/2/2015)

Od pátku 30.1. do neděle 1. 2. 2015 probíhalo v táborském areálu Komora vyhlášené mistrovství světa v cyklokrosu. Město Tábor je organizátorem této světové akce již od roku 1996. Cyklokros tak do Tábora přilákal více než 25 tisíc diváku z několika zemí. Nejvíce závodníků a fanoušků měla Belgie. Odpočinková zóna Komora svým návštěvníkům nabízí řadu sportovních atrakcí, například cyklistický asfaltový ovál ve tvaru čísla osm – o délce hlavního okruhu 904 metrů a malého okruhu 68 metrů, dále víceúčelová hřiště, venkovní posilovnu, dva kurty na plážový volejbal a atrakce pro menší děti. Dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad činila 59 149 892 Kč.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – únor 2015 (5/2/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc únor je 27,792Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Seminář k představení IROP (4/2/2015)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu ( IROP) ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad pořádají dne 18. 2. 2015 od 9:30 hodin Seminář k představení IROP v Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 14, Kongresový sál Rožmberk. Více informací včetně způsobu přihlášení naleznete zde.

Pracovníci územního odboru implementace programu v Plzni dnes nebudou dostupní na telefonních linkách (3/2/2015)

Upozorňujeme na skutečnost, že zaměstnanci územního odboru implementace programu v Plzni nebudou dnes 3. 2. 2015 kvůli účasti na semináři dostupní na telefonních linkách, ani osobně v kanceláři. Z tohoto důvodu doporučujeme komunikovat emailem. Na emailové dotazy budou zaměstnanci reagovat nejdříve zítra. Děkujeme za pochopení.

ROP Jihozápad v minulém roce opět výrazně napomohl rozvoji Jihočeského a Plzeňského kraje (2/2/2015)

Regionální operační program Jihozápad (ROP Jihozápad) plní své poslání a výrazně pomáhá rozvoji obou krajů. Celkem bylo v roce 2014 v pěti výzvách předloženo 276 projektových žádostí, které měly v součtu hodnotu téměř 2,5 miliardy korun. Projektů, které splnily veškeré podmínky pro udělení dotace, bylo nakonec 135 v celkové hodnotě více než 1,6 miliardy korun. Nejvíce peněz putovalo do modernizace regionální silniční sítě a modernizace místních komunikací. Více informací se dozvíte v tiskové zprávě.

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni má nové dílny pro odbornou výuku (29/1/2015)

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni ve Vejprnické ulici má nyní díky projektu podpořeného z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 27. výzvy tři nově vybavené dílny pro odbornou praktickou výuku. Bylo pořízeno nové technologické vybavení, které vede ke zvýšení efektivity výuky především v oblastech logického řízení technikou programovatelných automatů, měření elektronických obvodů a také při výuce bezpečnosti datových sítí a bezdrátových technologií. Žáci středního odborného učiliště získají kvalitní odbornou přípravu a tedy lepší možnost uplatnění na trhu práce. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4,3 milionů korun, dotace z ROP JZ pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

Střední školy v Plzeňském kraji budou čerpat dotace z ROP Jihozápad (28/1/2015)

Celkem 24 škol v Plzeňském kraji uspělo se svými žádostmi o podporu z Regionálního operačního programu Jihozápad. Projekty za více než 105 milionů korun předložily například střední odborné škola v Sušici, Stříbře a Horažďovicích, klatovské a sušické gymnázium nebo střední průmyslová škola v Klatovech. Díky prostředkům z Evropské unie tak budou vytvořeny lepší podmínky vedoucí k vyšší efektivitě výuky. V současné době probíhají s danými subjekty podpisy smluv, přičemž nejzazší datum ukončení fyzické realizace je do 30. 7. 2015.

Ukončení hodnocení formálních náležitostí (27/1/2015)

K dnešnímu dni bude ukončena fáze hodnocení formálních náležitostí u projektů předložených do 35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací. Žadatelé, jejichž projekty byly v první fázi procesu hodnocení vyřazeny na základě nesplnění podmínek pro hodnocení formálních náležitostí, budou do 5 pracovních dní o této skutečnosti informováni prostřednictvím Oznámení o vyřazení projektu. Projekty, které úspěšně prošly fází hodnocení formálních náležitostí projektu, postupují do fáze hodnocení přijatelnosti, která by dle schváleného harmonogramu hodnotících procesů měla být ukončena dne 16. 2. 2015.

Díky dotaci z ROP Jihozápad vznikne další rozhledna (26/1/2015)

Již v květnu tohoto roku by se měla turistům otevřít nová rozhledna na území Jihočeského kraje. 33 metrů vysoká rozhledna bude umístěna na Rýdově kopci a nabídne krásný výhled do okolí Jindřichova Hradce. Terasa, z níž se budou moci návštěvníci kochat krajinou, bude umístěna ve výšce 24 metrů a bude kompletně zastřešená. Rozhlednu by z větší části měl tvořit dřevěný materiál. Rozhledna by měla být v provozu vždy od dubna do října. Přes zimu bude rozhledna, která stojí na půdorysu 48 metrů čtverečních, zavřená. Dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad činí 13,7 milionu korun. Více informací lze získat také na následujícím odkazu.

Domažlický kostel dostal novou střechu (22/1/2015)

Kostel Narození Panny Marie, který je dominantou domažlického náměstí, pochází údajně již z 12. století. Původně gotická stavba, která byla koncem 18. století přestavěna v barokním stylu, je využívána kromě bohoslužeb pro různé kulturní akce jako například koncerty, prohlídky pro žáky škol, ale i pro veřejnost. Mezi zajímavosti kostela patří vnitřní klenby, které jsou opatřeny malbami plzeňského malíře Františka Julia Luxe, a oltář Narození Panny Marie, jenž je dílem pražských mistrů. Projekt podpořený z ROP Jihozápad v rámci 25. výzvy byl zaměřen na rekonstrukci střechy a krovu a také zajištění statiky celého kostela. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 8 milionů korun, dotace z ROP JZ pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

V Plzni se rekonstruuje díky ROP Jihozápad kulturní centrum (21/1/2015)

Regionální operační program Jihozápad bude financovat další významnou stavbu. Řeč je o bývalé železniční budově u zastávky známé jako Moving Station v Plzni. Vznikne multifunkční sál pro 150 osob, klubové místnosti, tři studia a další pracovní prostory. Centrum je určené především pro divadelní umělce, výtvarníky a lidi s tvůrčím duchem. Rekonstrukce za více než 40 milionů korun bude mimo jiné zahrnovat úpravu fasády i nové rozvody. K otevření by mělo dojít v době konání Mezinárodního festivalu Divadlo, tedy na konci léta 2015. více...

Regionální železniční exponáty dělají radost i Pavlu Horváthovi (20/1/2015)

Vědecko-technické centrum v Plzni navštívil známý fotbalista Pavel Horváth. Techmania Science Center, které se nachází v areálu Škodovky, je známé především svou interaktivností a variabilitou. Na 7000 metrech čtverečních objevíte svět fyziky, chemie i biologie. Součástí stálých expozic jsou i regionální průmyslové exponáty, podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad. Celkové náklady na restaurování parní lokomotivy, vlakového vagónu nebo trolejbusu činily více než 9,3 milionu korun.

Kostel svatého Víta v Dobřanech se dočkal rekonstrukce (15/1/2015)

Díky podpoře Regionálního operačního programu Jihozápad došlo k obnově kostela svatého Víta, který se nachází na náměstí v Dobřanech, a je jednou z hlavních dominant města. Prostory barokního kostela z první poloviny 18. století jsou využívány jako městská galerie, kde je umístěna stálá expozice „Dobřanské baroko“, a také výstava obrazů autora Oty Janečka. Konají se zde také koncerty, prohlídky s průvodcem a další kulturní akce jako například „Noc kostelů“. Návštěvníci kostela si mohou prohlédnout například dřevěný dvojoltář, který se nachází v samém středu kostela, jehož autorem je řezbář a sochař M. V. Jäckl. Obnova historického kostela spočívala především v odvlhčení objektu, opravy omítek, zateplení stropní konstrukce, restaurování cihelné dlažby a v neposlední řadě také restaurování dřevěného oltáře či celková výmalba interiéru. Celkové způsobilé výdaje projektu, který byl podpořen v rámci 29. výzvy, činí 2,3 milionu korun.

Projekt podpořený z ROP Jihozápad v hledáčku České televize (14/1/2015)

Toulavá kamera zamířila ve svém vysílání do Klatov, kde se nachází nový Pavilon skla. Ten vznikl v areálu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše. Ve volných prostorách pavilonu se nachází krátkodobé tematicky zaměřené výstavy. Podél stěn mohou návštěvníci zhlédnout vzácné kousky ze soukromé sbírky, které pochází ze sklárny v Klášterském Mlýnu. Projekt byl realizován za přispění finanční dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad. Jeho realizace probíhala téměř rok od podzimu 2013. Celkové způsobilé výdaje činí 12.924.593,23 Kč. Video reportáž můžete zhlédnout zde.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – leden 2015 (13/1/2015)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc leden je 27,728 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

Na webové stránky byly přidány video reportáže (12/1/2015)

Rádi bychom upozornily, že na webové stránky byly přidány video reportáže, které jste mohli zhlédnout na Jihočeské televizi a Televizi ZAK v měsíci listopad a prosinec. Listopadová reportáž popisuje putování zástupců Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad po okresech v Jihočeském a Plzeňském kraji. Nejnovější reportáž se zaměřuje na bilanci Regionálního operačního programu Jihozápad v uplynulém programovém období 2007–2013. Všechny reportáže naleznete zde.

Žáci ZŠ Mirošov mají nové přírodovědné učebny (8/1/2015)

Žáci a pedagogové základní školy v Mirošově mohou nyní pro výuku využívat prostory nově zrekonstruované přírodovědné učebny a dvou technických dílen – kovodílny a dřevodílny. V rámci přírodovědné učebny bylo vybudováno kompletní pracoviště vyučujícího a samostatný prostor pro žáky, byly pořízeny integrované digitální mikroskopy s připojením na interaktivní tabuli, senzory na měření srdečního tepu či krevního tlaku a také model lidského těla. Žáci si tak budou moci ověřit své znalosti v praxi. V dílnách, které jsou vybaveny dílenskými stoly, bude výuka spojena s ukázkami postupů práce, které budou promítány na interaktivní tabuli. Díky tomuto projektu s názvem „Modernizace vybavení pro výuku přírodovědných a technických oborů na ZŠ Mirošov“, podpořeného v rámci 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, dojde ke zlepšení kvality výuky zaměřené na přírodní technické vědy, ale také k většímu zájmu ze strany žáků o technické obory. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2,9 mil Kč.

O poslední finance z ROP Jihozápad byl v rámci 35. výzvy na rozvoj místních komunikací enormní zájem (7/1/2015)

Celkem 133 projektových žádostí bylo přijato v rámci poslední výzvy pro zájemce o dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (ROP Jihozápad), která byla zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. V Jihočeském kraji obce předložily 81 projektových žádostí v Plzeňském kraji pak 52. Celková hodnota všech 133 projektových žádostí je 879 907 687 Kč, přičemž vyčleněno je pro ni prozatím 115 milionů korun. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Na webové stránky byly přidány fotografie ze studentských soutěží (6/1/2015)

Rádi bychom upozornili, že jsme na naše webové stránky přidali fotografie ze soutěží Propaguj projekt a Navrhni projekt. První zmíněnou soutěž vyhlásila ředitelka Úřadu Regionální rady Jihozápad Mgr. Michaela Šímová při příležitosti oslav Dne Evropy. Na začátku prosince jsme pak k nám na Úřad pozvali autory vybraných návrhů a vyhlásili výherce. Ve stejný den se však uskutečnila v prostorách Úřadu další soutěž s názvem Navrhni projekt. Tu zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad Regionální rady Jihozápad je již potřetí jeho partnerem. Všechny fotografie můžete zhlédnout zde..

Na Zadově bude obnovena díky ROP Jihozápad vyhlídková věž (5/1/2015)

Na Zadově by měla vzniknout na bývalém skokanském můstku vyhlídková věž s lezeckou stěnou. Projekt s názvem SPORT PARK ZADOV – KOBYLA zahrnuje i vybudování dětského hřiště na Kobyle. Cílem projektu je podpořit cestovní ruch v dané oblasti a to zvýšením konkurenceschopnosti a návštěvnosti lyžařského areálu s dopadem na celý region. Samotná realizace projektu byla zahájena v polovině srpna loňského roku a dokončena by měla být 29. 5. 2015. Celková výše dotace činí 3.379.293 Kč. Věž bude v provozu celoročně, ale důraz bude na letní sezonu, kdy je třeba Zadov zatraktivnit.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.