Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

České Budějovice

Jeronýmova 1750/21, 370 01

Plzeň

Poděbradova 2842/1, 301 00

Recepce
tel: + 420 389 058 600
e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

Informace ke změnám v harmonogramu projektů - 20.8.2014

Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či hlášenou změnou prodlužuje proces posuzování a schvalování Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Příjemce se zároveň vystavuje riziku, že nebudou-li doklady řádně dokládány, může dojít ze strany poskytovatele dotace ke krácení finančních prostředků dotace. Z důvodu zlepšení a urychlení administrace projektů doporučujeme příjemcům veškeré výzvy k doplnění konzultovat prostřednictvím osobních či telefonních konzultací s příslušnými finančními manažery projektu, aby nedocházelo k opětovnému vyzývání a následnému prodlužování proplácení žádostí o platbu.

Sedmé losování prázdninové soutěže přineslo radost dalším sedmi soutěžícím - 19.8.2014

V sedmém losování soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj! se opět rozdávaly zajímavé ceny. Ty připravil Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci se soutěžními projekty. Tentokrát se do soutěže přihlásilo 158 účastníků. Na sedm z nich čekalo několik cestovních sad, vstupenky do oblíbené Techmania Science Center nebo třeba na Klostermannovu rozhlednu. Zapojte se i Vy do naší cestovatelské soutěže a vyhrajte další zajímavé ceny. Poslat unikátní kód lze do 31. 8. Navíc v prvním zářijovém týdnu proběhne hlavní losování, kde budeme vybírat ze všech došlých hlasů. Pro více informací navštivte stránky soutěže.

Sedmá série tipů na výlety vyšla právě dnes - 18.8.2014

Již po sedmé si můžete přečíst články, které informují o úspěšných projektech podpořených z Regionálního operačního programu Jihozápad. V Plzeňském kraji představujeme aquapark Horažďovice, který je nově zmodernizován a je přístupný veřejnosti celoročně. Druhým tipem, tentokrát v Jihočeském kraji, je kostel Povýšení svatého Kříže ve Veselí nad Lužnicí. Kostel ze třináctého století je dominantou celého okolí. Články můžete zhlédnout na následujícím odkazu. Navíc pokud daná místa navštívíte, získáváte možnost zapojit se do prázdninové cestovatelské soutěže KOMPAS – Navštiv a vyhraj!

Dnes se slavnostně otevře Centrum Caolinum Nevřeň - 15.8.2014

Centrum Caolinum bude dnes v 18 hodin slavnostně otevřeno v Nevřeni. Nově vybudovaný multifunkční prostor, který vyrostl v centru obce na půdorysu požárem zničeného obecního domu, návštěvníkům nabídne expozici věnovanou historii těžby kaolinu v Nevřeni. Centrum poskytne prostor také dalším výstavám a prezentacím. Expozice věnovaná unikátní technické památce je rozdělena na interiérovou a exteriérovou část tak, aby část informací o těžbě kaolinu byla dostupná návštěvníkům i mimo otevírací dobu centra. Rovněž lokalita kaolinového dolu se nachází nedaleko centra na pozemcích obce a je opatřena informačními tabulemi. Vstup do podzemních prostor však není v současné době možný. Výstavba Centra Caolinum Nevřeň byla podpořena v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad. Předpokládané výdaje jsou ve výši téměř 13,5 milionu korun.

Pavilon skla se otevře v Klatovech - 15.8.2014

Nová expozice historického skla se otevře dnes v 10 hodin v Klatovech. Výstavní prostory pro Pavilon skla vznikly rekonstrukcí bývalého 55 let starého výstavního pavilonu Vlastivědného muzea dr. Hostaše. Budova, která má tvar podkovy a těsně sousedí s hlavní budovou muzea, byla v 80. letech minulého století využívána pro potřeby depozitáře muzea a dílny. Rekonstrukce mimo jiné odstranila příčky, takže vnitřní prostor je celistvý a ideálně odpovídá umístění stálé expozice vzácného skla firmy Lötz. Pavilon skla bude dále využíván jako malá galerie, která nabídne prostory také krátkodobým výstavám či přednáškám. Projekt Pavilon skla Klatovy byl podpořen v rámci 29. výzvy ROP Jihozápad. Předpokládané způsobilé výdaje jsou ve výši 15 milionů korun.

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa