Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Poděbradova 2842/1
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

Slavnostní otevření univerzitní kampusu - 27.5.2015

Rádi bychom upozornili, že zítra 28. 5. se od 14 hodin uskuteční slavnostní otevření rekonstruované části univerzitního kampusu Jihočeské univerzity. Událost se uskuteční před budovou rektorátu v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a. Přijměte naše pozvání a prohlédněte si areál s architektem Jaromírem Kročákem a Bohdanou Škodovou.

ROP Jihozápad přispěl na nově vznikající klidovou zónu v Rokycanech - 26.5.2015

Již brzy vznikne na náměstíčku Spilka v centru města Rokycany klidová zóna. Díky finanční podpoře 20 milionů korun z ROP Jihozápad probíhá revitalizace centra města formou stavební obnovy a dostavby veřejného prostranství. Vzniknou zde nové lavičky, nové veřejné osvětlení a náměstí ozdobí stupňovitá kamenná fontána, která je navržena tak, že po zakrytí bude fungovat zároveň jako pódium. Prostor bude využíván také ke kulturním akcím. Předpokládané celkové náklady činí 25 milionů korun. Plánovaný konec revitalizace je v červnu 2015.

Pozvánka na otevření Muzea knihtisku - 25.5.2015

Společnost NAVA zve dne 27. května 2015 na slavnostní otevření Muzea knihtisku a knihy v Plzni. Program bude zahájen slavnostním přípitkem v 15:30 hodin. V rámci projektu, který byl podpořen ve 29. výzvě ROP Jihozápad, došlo k vybudování Muzea knihtisku a knihy s expozicemi historických knihtiskařských strojů a tiskovin včetně expozice umožňující interaktivní přístup návštěvníků a také k rekonstrukci části průmyslové budovy. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 12,9 milionů korun a předpokládaná výše dotace činí 11,2 milionů korun.

Žáci základní školy Nová Bystřice se mohou těšit z nově zmodernizovaných učeben - 22.5.2015

Dva miliony korun přispěl ROP Jihozápad na modernizaci učeben na Základní škole Nová Bystřice, která vyšla na 2,4 milionů korun. Škola uspěla se svou projektovou žádostí v rámci 34. výzvy. Cílem projektu Modernizace vybavení bylo zkvalitnění výuky vybavením tříd interaktivními tabulemi a počítači, renovace současné jazykové učebny, která bude sloužit také jako počítačová, a obnovení nábytku. Tím se zlepší připravenost žáků na navazující středoškolské studium a zatraktivní se výuka ve škole. Dojde ke zvýšení kvality vzdělávání žáků v oblasti cizích jazyků a informační gramotnosti žáků a také ke zpříjemnění prostředí školy.

Upozornění pro příjemce - 21.5.2015

Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím formulářem změny v rozpočtu (příloha č. 8 Příručky pro příjemce). V případě úspor přesahujících 1 mil. Kč se jedná o změnu podstatnou menšího rozsahu, proto touto cestou apelujeme především na oznamování změn tohoto typu.

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

irop

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa