Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Poděbradova 2842/1
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

ROP Jihozápad se představil zástupcům Chorvatské delegace - 26.5.2016

Ve středu 25. 5. se v Plzni uskutečnilo jednání se zástupci chorvatské delegace. Mezi hlavními body programu bylo představení Regionálního operačního programu Jihozápad. Setkání se účastnil předseda Regionální rady Jihozápad Ivo Grüner v doprovodu vedoucí územního odboru implementace programu Plzeň Ivety Hametové a společně seznámili chorvatskou návštěvu s fungováním Regionálního operačního programu Jihozápad v uplynulém programovém období.

Připomeňte si s námi Den Evropy - 9.5.2016

Právě na dnešní den připadá Den Evropy, kterým si připomínáme své evropské občanství a ideje s tím spojené. Slavíme jej na počest Roberta Schumana, tehdejšího ministra zahraničí, který se zasloužil o vznik Evropské unie.

Upozornění pro příjemce - 3.5.2016

V souvislosti s dokládáním vlastnických vztahů projektů realizovaných z ROP NUTS II Jihozápad upozorňujeme všechny příjemce na opakované nedostatky, které se týkají dokládání vypořádání těchto vlastnických vztahů v řádných termínech.

Jako příjemci dotace z ROP NUTS II Jihozápad jste povinni doložit relevantní dokumentaci související s tímto vypořádáním, a to např.:

  • v případě uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní nebo Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je nutné doložit vypořádání těchto smluv v řádných termínech uvedených v těchto smlouvách,

  • v případě Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka je nutné doložit vypořádání majetkoprávních vztahů, pokud bylo toto v dané smlouvě stanoveno.

Tyto dokumenty by měly být přílohou monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, jsou-li pro Váš projekt relevantní a nebyly-li předloženy již dříve.

Příručka pro příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, str. 79 uvádí: „Spolu s první monitorovací zprávou o zajištění udržitelnosti projektu kopie dokladu o prokázání vlastnických vztahů v případě doložení tzv. jiného práva, tj. např. kupní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene – u již ukončených projektů v případě, že žadatel doložil k žádosti o poskytnutí dotace smlouvu o budoucí kupní smlouvě, smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene či jiný druh smlouvy o smlouvě budoucí a dosud nepředložil naplnění této smlouvy. V případě existence tzv. jiného práva, uvede příjemce v monitorovací zprávě, zda majetkoprávní podmínky, za kterých byl projekt schválen, stále platí a není ohrožena udržitelnost projektu“.

Věnujte prosím pozornost výše uvedenému, neboť v případě, že vlastnické vztahy nemá ÚRR JZ řádně a včas doloženy, je nucen tuto skutečnost projednat a řešit jako možné podezření na nesrovnalost.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – květen 2016 - 2.5.2016

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc květen je 27,045 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu najdete zde.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – duben 2016 - 1.4.2016

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc duben je 27,075 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu najdete zde.

strana: 1 2 3 4

irop

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.