Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Poděbradova 2842/1
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

Na webové stránky byly přidány rádiové spoty a video reportáže - 26.11.2014

Rádi bychom upozornili všechny, kteří se zajímají o Regionální operační program Jihozápad, že byly na webové stránky přidány rádiové spoty, které byly vysílány na 4 regionálních rádiích v Jihočeském a Plzeňském kraji v průběhu měsíce listopad. Tentokrát jsme Vám představili městské divadlo v Prachaticích a Nové divadlo v Plzni. Obě divadla byla rekonstruována za přispění dotace z Evropské unie. Zároveň zde můžete zhlédnout video reportáž z Výroční konference ROP Jihozápad, kterou mohli spatřit diváci jihočeské televize a televize ZAK 18. 10. 2014.

Semináře pro žadatele 35. výzvy ROP Jihozápad v Plzni a Českých Budějovicích - 25.11.2014

Semináře pro žadatele o podporu v rámci 35. výzvy ROP Jihozápad pro oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací se uskuteční 27. 11. od 9:30 v Plzni a 28. 11. od 9:00 v Českých Budějovicích. Seminář v Plzni se uskuteční v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti č. dveří 326 ve 3. patře. Seminář v Českých Budějovicích se uskuteční v zasedací místnosti sídla Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. Na semináři se budou mimo jiné probírat specifika výzvy vyplývající zejména z ukončování programu ROP NUTS II Jihozápad a problematika přípravy žádosti a jejich příloh. Přihlášení na semináře je možné provést přes registrační systém zde.

Informace ke změnám v harmonogramu projektů - 24.11.2014

Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či hlášenou změnou prodlužuje proces posuzování a schvalování Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Příjemce se zároveň vystavuje riziku, že nebudou-li doklady řádně dokládány, může dojít ze strany poskytovatele dotace ke krácení finančních prostředků dotace. Z důvodu zlepšení a urychlení administrace projektů doporučujeme příjemcům veškeré výzvy k doplnění konzultovat prostřednictvím osobních či telefonních konzultací s příslušnými finančními manažery projektu, aby nedocházelo k opětovnému vyzývání a následnému prodlužování proplácení žádostí o platbu.

Revize metodického oznámení č. 38 - 21.11.2014

Upozorňujeme příjemce na revizi č. 3 Metodického oznámení č. 38 ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap. Revizí došlo k omezení Metodického oznámení pouze na projekty předložené nejpozději do 34. výzvy. Více informací naleznete pod tímto odkazem.

Seminář pro příjemce 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad v Plzni - 19.11.2014

Seminář pro příjemce o podporu v rámci 33. a 34. výzvy a náhradníky 31. výzvy ROP Jihozápad se uskuteční ve čtvrtek 4. prosince 2014 od 9:00 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje v zasedací místnosti č. dveří 326 ve 3. patře. Účastníci budou na semináři seznámeni s pravidly, která jsou při realizaci projektu povinni dodržovat, a budou upozorněni na největší úskalí, se kterými se mohou setkat v realizační fázi projektu. Přihlášení na seminář je možné provést přes registrační systém zde.

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

irop

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa