Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Poděbradova 2842/1
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

ROP Jihozápad přispěl k otevření hokejbalové arény v Prachaticích - 6.3.2015

Díky dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad byla slavnostně otevřená nová hokejbalová aréna v Prachaticích. V sobotu 28. února se tak mohli místní hokejbalisté poprvé ve své dvacetileté historii postavit k mistrovskému utkání na domácím hřišti. Starosta Prachatic Martin Malý po svém proslovu vhodil čestné buly před utkáním druhé národní ligy mezi domácími Highlanders a Betonovou Holubov. Na financování výstavby arény se podílel ROP Jihozápad dotací více než 15,7 miliónu korun.

Upozornění pro žadatele v rámci 35. výzvy - 5.3.2015

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost týkající se způsobilosti, respektive oprávněnosti výdajů projektu. Způsobilost výdaje může začínat v souvislosti s 35. výzvou standardně nejdříve datem předložení projektové žádosti na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (s výjimkou výdajů, u kterých lze časovou způsobilost datovat od 1. 1. 2007). Časová oprávněnost výdaje musí v obecné rovině splňovat podmínky, na základě kterých takovýto výdaj vznikl během fyzické realizace projektu a současně nejdříve dnem předložení žádosti na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vzhledem ke skutečnosti týkající se data ukončení fyzické realizace projektu do nejzazšího možného termínu, jenž byl v kontextu 35. výzvy stanoven na 31. 8. 2015, je vhodné zahájit a zrealizovat výběrová řízení na dodavatele stavebních prací již v současné době, tak, aby bylo možné mezní datum pro ukončení fyzické realizace projektu skutečně dodržet. Do smluvního vztahu pak doporučujeme uvést, že podpis Smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem stavebních prací je podmíněn získáním dotace na příslušný projekt z ROP NUTS II Jihozápad. Posun harmonogramu projektu za datum stanovený v rámci 35. výzvy – tedy za mezní termín 31. 8. 2015 nebude ze strany ÚRR JZ umožněn.

Muzeum Středních Brd ve Strašicích vzpomíná na realizaci projektu - 4.3.2015

K příležitosti ukončení pětileté udržitelnosti projektu pořádá Muzeum Středních Brd ve Strašicích výstavu s názvem „Strašickému muzeu je 5 let aneb Tak jsme začínali, tak šel čas“, která bude slavnostně zahájena dne 12. 3. 2015 v 18:00 ve Výstavní síni muzea a potrvá do 24. 5. 2015. Díky výstavě si budou moci návštěvníci připomenout počátky muzea, které vzniklo ve zchátralých budovách po armádě a také realizaci projektu s názvem „Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko, Strašice“, která probíhala ve dvou etapách v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. V roce 2009 byla díky podpoře ROP Jihozápad v rámci první etapy projektu zpřístupněna expoziční budova bývalé důstojnické vily. Ve druhé etapě projektu o rok později bylo muzeum zpřístupněno v ucelené podobě ve dvou expozičních budovách včetně turistické ubytovny a upravenou zahradou s venkovními expozicemi. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 14, 4 milionu korun.

Informace ke změnám v harmonogramu projektů - 3.3.2015

Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či hlášenou změnou prodlužuje proces posuzování a schvalování Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Příjemce se zároveň vystavuje riziku, že nebudou-li doklady řádně dokládány, může dojít ze strany poskytovatele dotace ke krácení finančních prostředků dotace. Z důvodu zlepšení a urychlení administrace projektů doporučujeme příjemcům veškeré výzvy k doplnění konzultovat prostřednictvím osobních či telefonních konzultací s příslušnými finančními manažery projektu, aby nedocházelo k opětovnému vyzývání a následnému prodlužování proplácení žádostí o platbu.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – březen 2015 - 2.3.2015

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc březen je 27,515 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu zde.

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

irop

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa