Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Poděbradova 2842/1
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

Reportáže ROP Jihozápad již dnes na JTV a TV ZAK - 19.12.2014

Již dnes od 19 hodin budete moci na Jihočeské televizi a televizi ZAK zhlédnout reportáž, která shrnuje dosavadní přínos financí z Regionálního operačního programu Jihozápad. Díky tomuto operačnímu programu a především díky Vám se podařilo na území Jihočeského a Plzeňského kraje postavit mnoho nových komunikací, vybudovat prostory v sociální oblasti nebo přispět k rozvoji cestovního ruchu. Konec reportáže je doplněn příspěvky zástupců Regionální rady Jihozápad s jejich zdravicemi.

V Chudenicích bude lepší dopravní situace díky nově zrekonstruovaným komunikacím - 18.12.2014

V Chudenicích bude dne 19. prosince v 10 hodin na prostranství před Starým zámkem slavnostně ukončen projekt podpořený z ROP Jihozápad. Projekt s názvem „Rekonstrukce přístupových komunikací k významným památkám v Chudenicích – I. etapa“ byl podpořen ve 26. výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad. Zrekonstruované komunikace slouží jako přístupové cesty k významným památkám v Chudenicích – ke kostelu sv. Jana Křtitele a k často navštěvované památce Starého zámku, který je situovaný v centru Chudenic. Mimo jiné zajistí také nově zrekonstruované místní komunikace bezpečnější a kvalitnější přístup k mateřské škole, poště nebo minipivovaru. Předpokládané způsobilé výdaje projektu činí 6,3 miliónů korun a dotace pokryje 85% celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekty „Světovaru“ nebudou podpořeny dotací z ROP Jihozápad - 17.12.2014

Projekty „4x4 Cultural Factory Světovar“ a „Archiv Světovar“ nebudou financovány dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad. Definitivně o tom rozhodl Výbor Regionální rady Jihozápad na svém zasedání dne 12. 12. 2014. Rozhodnutí předcházelo několik dlouhých a náročných jednání představitelů Regionálního operačního programu Jihozápad a zástupců města Plzně. Více informací naleznete v tiskové zprávě.

Prodloužení 8. kontinuální výzvy pro předkládání projektů - 16.12.2014

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dne 12. 12. 2014 schválil prodloužení 8. kontinuální výzvy pro předkládání projektů technické pomoci. Žádosti o podporu projektu je nyní možné předkládat nejpozději do 31. 8. 2015 do 12 hodin. Text výzvy je uložen pod tímto odkazem.

Informace ke změnám v harmonogramu projektů - 15.12.2014

Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či hlášenou změnou prodlužuje proces posuzování a schvalování Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Příjemce se zároveň vystavuje riziku, že nebudou-li doklady řádně dokládány, může dojít ze strany poskytovatele dotace ke krácení finančních prostředků dotace. Z důvodu zlepšení a urychlení administrace projektů doporučujeme příjemcům veškeré výzvy k doplnění konzultovat prostřednictvím osobních či telefonních konzultací s příslušnými finančními manažery projektu, aby nedocházelo k opětovnému vyzývání a následnému prodlužování proplácení žádostí o platbu.

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

irop

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa