Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Poděbradova 2842/1
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

Pozvánka na slavnostní otevření nových prostor muzea v Horažďovicích - 31.7.2015

Město Horažďovice zve návštěvníky na slavnostní otevření nových prostor muzea, které bylo vybudováno v rámci projektu s názvem „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“. Slavnostní otevření se bude konat dne 1. srpna 2015 v 16.00 hodin v přízemí zámku Horažďovice. Při otevření proběhne křest stálé loutkové scény Tyjátru Horažďovice a můžete se těšit i na hudební doprovod v podání Musical Friendship. Projekt byl podpořen ve 29. výzvě ROP NUTS II Jihozápad a zahrnoval vybudování sálu pro kulturní akce a jako součást expozice loutek, vybudování recepce pro muzeum včetně bezbariérového přístupu a sociálního zařízení pro muzeum. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 11,1 milionů korun.

Revize programového dokumentu ROP JZ a prováděcího dokumentu - 30.7.2015

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválil usnesením č. 1139/2015 ze dne 27. 7. 2015 revizi č. 6 programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007–2013 a revizi č. 9 prováděcího dokumentu PD ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007–2013. Revize dokumentace proběhla především za účelem sjednocení obou dokumentů a zohlednění nařízení EU k regionální investiční podpoře (č. 651/2014), k de minimis (č. 1407/2013), k využití flexibility (č. 1297/2013). Indikátorová soustava byla aktualizována dle národního číselníku indikátorů a to pouze ve smyslu formální úpravy textů, dále byly zrevidovány obecné texty dle metodiky finančních toků. V neposlední řadě se v revizi promítly také organizační změny. Oba dokumenty dne 29. 5. 2015 schválil také Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a jsou k dispozici pod tímto odkazem.

Upozornění pro příjemce - 29.7.2015

Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím formulářem změny v rozpočtu (příloha č. 8 Příručky pro příjemce). V případě úspor přesahujících 1 mil. Kč se jedná o změnu podstatnou menšího rozsahu, proto touto cestou apelujeme především na oznamování změn tohoto typu.

Soutěž KOMPAS určila dalších sedm výherců - 28.7.2015

Letní prázdninová soutěž KOMPAS aneb Cestuj s ROP Jihozápad rozdává již počtvrté radost. Tentokrát jsme vylosovali 7 výherců z celkových 95 soutěžních hlasů. Šťastní výherci se mohou těšit například na cestovatelské sety, dárkové balíčky, volné vstupenky nebo praktické potřeby využitelné nejen na vašich cestách. Zapojte se do soutěže i vy a vyhrajte hodnotné ceny Regionálního operačního programu Jihozápad. Více informací o soutěži naleznete na www.rr-jihozapad.cz/kompas/.

Získejte další tipy na výlety - 27.7.2015

Úřad Regionální rady Jihozápad ve spolupráci s iDNES si pro Vás připravil v pořadí již čtvrté tipy na výlety. Tentokrát Vás pozveme do Týna nad Vltavou, kde naleznete mimo jiné i tamní Městské muzeum. To Vám nabízí nově možnost poznat historii města a celého regionu od pravěku do současnosti a prohlédnout si jednu z největších sbírek vltavínů v České republice. V Nepomuku můžete navštívit Svatojánské muzeum, kde Vám budou představena díla umělecké i lidové tvorby širšího regionu.

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

irop

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa