Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Poděbradova 2842/1
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

V Radomyšli byla dokončena rekonstrukce místní komunikace - 3.2.2016

Díky projektu podpořenému z ROP NUTS II Jihozápad v rámci 31. výzvy byla zrekonstruována místní komunikace, která tvoří přístup k nové zástavbě rodinných domů. V rámci projektu došlo také k vybudování nových parkovacích stání a k lepšímu přístupu na sportovní hřiště. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu činí 3,8 milionů korun, dotace z ROP NUTS II Jihozápad bude příjemci proplacena ve výši 3,3 milionů korun.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – únor 2016 - 2.2.2016

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc únor je 27,021 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu najdete zde.

Změna úředních hodin na recepci - 1.2.2016

Rádi bychom upozornili, že s platností od 1. 2. 2016 dochází ke změně úředních hodin na recepci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích. Nově bude moci veřejnost vyřizovat své záležitosti každý všední den v době od 8 do 12 hodin.

Základní škola v Písku vybavila pro žáky učebny - 21.1.2016

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek pořídila pro žáky nové vybavení do tříd díky projektu podpořeného v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Cílem projektu s názvem „Zkvalitnění vybavení školy“ je zajištění vhodných podmínek pro základní vzdělávání žáků. V rámci projektu byl pořízen nábytek, interaktivní tabule s dataprojektory, notebooky, počítače, pomůcky na tělesnou výchovu, digitální piano a bicí sada pro hudební výchovu, a další pomůcky pro přírodopis, zeměpis či fyziku. Dotace ve výši 2,9 milionů korun bude činit 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Muzeum v Rabštejně slavnostně otevírá muzeum - 15.1.2016

Dne 18. ledna 2016 bude slavnostně otevřeno muzeum v Rabštejně nad Střelou, které mohlo vzniknout díky projektu podpořeného v rámci 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. V rámci projektu došlo k rekonstrukci budovy, vyhlídkové terasy, zprovoznění muzea a turistického infocentra. Nově tak vzniklo centrum volného času a městské muzeum. Návštěvníci se mohou těšit například na expozici věnované historii regionu nebo přírodním památkám.

strana: 1 2

irop

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.