Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

České Budějovice

Jeronýmova 1750/21, 370 01

Plzeň

Poděbradova 2842/1, 301 00

Recepce
tel: + 420 389 058 600
e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

Ve Volyni vzniká unikátní vzdělávací centrum - 17.4.2014

Při Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni vzniká naprosto unikátní vzdělávací centrum. Díky dotaci z ROP Jihozápad budou moci studenti těchto dvou škol využívat kompletní, počítačem řízenou technologii na výrobu dřevěných konstrukcí, krovů i celých dřevostaveb. Studenti si tak mohou vyzkoušet práci s nejmodernějšími technologiemi, což by jim mělo pomoci zvýšit možnost uplatnění v praxi. Centrum by mělo být dokončeno v září 2014 a škola jej tak dostane jako dárek k 150. výročí založení.

REVIZE METODICKÝCH OZNÁMENÍ - 17.4.2014

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání revidovaného Metodického oznámení č. 24 k systému náhradních projektů, revize č. 2, platné od 17. 4. 2014. Do metodického oznámení č. 24 byl doplněn postup pro dokládání příloh před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace pro náhradní projekty. V případě, že byl žadatel náhradního projektu osloven s nabídkou dotace po uplynutí doby tří měsíců od data schválení Usnesení o schválení výběru projektů k realizaci Výborem regionální rady, je povinen doložit nad rámec standardně požadovaných příloh další relevantní přílohy. Do textu se rovněž promítlo navýšení počtu náhradních projektů z 20 na 30. Dále bylo revidováno Metodické oznámení č. 27, k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad, revize č. 4, platné od 17. 4. 2014. Metodická oznámení jsou k dispozici pod tímto odkazem.

O titul stavby roku Plzeňského kraje soutěží i projekty podpořené z ROP - 16.4.2014

Sedm stavebních projektů podpořených z programu ROP Jihozápad bude bojovat o titul Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2013. Do 11. ročníku soutěže se přihlásilo celkem 28 staveb, které budou soutěžit v 5 kategoriích. V kategorii Rekonstrukce roku se o titul stavby roku uchází Muzeum Šumavy Sušice, kde byla díky finanční podpoře z ROP Jihozápad vybudována přístavba a nástavba objektu, který v minulosti býval součástí městských hradeb. V kategorii Sportovní a volnočasové stavby budou soutěžit projekty „Sportovní a rekreační areál Kralovice – víceúčelová in-line dráha a koupaliště“ a „Na kolečkách Konstantinolázeňskem – cyklostezka a trasa pro in-line bruslení a pěší v k. ú. Konstantinovy Lázně, Nová Ves, Dolní Polžice a Čeliv“. V kategorii Dopravní a inženýrské stavby je nominován projekt rekonstrukce Radyňské ulice ve Starém Plzenci a v kategorii Veřejné prostranství (parky, náměstí, návsi) dva projekty, a to „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ a „Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro“. V soutěžní kategorii Novostavba roku zastupuje úspěšné projekty podpořené z ROP projekt „Rozšíření ubytovacích kapacit a sportovně relaxačního zařízení v Mýtě“. Počet přihlášených staveb, jež vznikly za finanční podpory z ROP Jihozápad, svědčí o významu těchto investic pro stavebnictví kraje a zároveň o kvalitě těchto staveb. Prostřednictvím webu www.stavbarokupk.cz můžete i Vy hlasovat, který z projektů by měl získat Cenu veřejnosti na slavnostním vyhlášení soutěže dne 28. května. Více informací o soutěži lze nalézt na adrese: http://www.stavbarokupk.cz/.

ROP Jihozápad podporuje odborné vzdělávání - 15.4.2014

V uplynulém týdnu došlo ke schválení žádosti o platbu projektu „Inovace a modernizace odborného vzdělávání na SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice“ ve výši 7 824 543,25 Kč. Projekt je zaměřen na modernizaci, zvýšení kvality a zvýšení efektivnosti odborného vzdělávání na Střední zdravotnické škole a VOŠ zdravotnické České Budějovice. Obsahem projektu je vybavení odborného vzdělávání novými moderními technologiemi v souladu s požadavky školních vzdělávacích programů. V rámci projektu se konkrétně jedná o následující obory: asistent zubního technika, diplomovaný zubní technik, laboratorní asistent, zdravotnický asistent, diplomovaná všeobecná sestra, masér sportovní a rekondiční.

Upozornění pro žadatele a příjemce v souvislosti s církevními restitucemi - 14.4.2014

Upozorňujeme žadatele a příjemce, kteří jsou dle § 4 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, osobami povinnými a byla jim doručena výzva k vydání věci dle tohoto zákona, že jsou povinni, z důvodu možného vlivu na realizaci projektu podpořeného z ROP Jihozápad, tuto skutečnost nahlásit Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Povinnost nahlašování změn v projektu je jednou z povinností uvedených ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Pokud žadatel/příjemce změnu v projektu neohlásí, může být tato skutečnost řešena jako podezření na nesrovnalost. Podrobný postup nahlašování změn je uveden v Příručce pro příjemce.

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa