Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Poděbradova 2842/1
301 00, Plzeň

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

Další ročník prázdninové soutěže KOMPAS je za námi - 2.10.2015

Poslední zářijový den se odehrával v duchu slavnostního předání cen výhercům hlavního slosování prázdninové soutěže KOMPAS aneb Cestuj s ROP Jihozápad. Smyslem soutěže bylo navštívit alespoň jedno z 16 vybraných míst, které byly podpořené dotací z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. V průběhu léta jsme obdrželi mnoho pozitivních ohlasů a celkem jsme přijali 1040 soutěžních hlasů. Fotografie ze slavnostního předání lze zhlédnout v naší fotogalerii.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky – říjen 2015 - 1.10.2015

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc říjen je 27,208 Kč/€. Celkový přehled vývoje kurzu najdete zde.

Upozornění pro příjemce - 30.9.2015

Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost oznámit snížení rozpočtů projektu např. vlivem výsledků výběrových řízení, a to prostřednictvím oznámení o změně projektu (příloha č. 9 Příručky pro příjemce) a souvisejícím formulářem změny v rozpočtu (příloha č. 8 Příručky pro příjemce). V případě úspor přesahujících 1 mil. Kč se jedná o změnu podstatnou menšího rozsahu, proto touto cestou apelujeme především na oznamování změn tohoto typu.

Informace ke změnám v harmonogramu projektů - 29.9.2015

Žádáme příjemce, aby spolu s monitorovacími zprávami a oznámeními o změnách v projektu předkládali veškeré nezbytné přílohy. Následné postupné dokládání všech náležitostí souvisejících s monitorovací zprávou či hlášenou změnou prodlužuje proces posuzování a schvalování Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Příjemce se zároveň vystavuje riziku, že nebudou-li doklady řádně dokládány, může dojít ze strany poskytovatele dotace ke krácení finančních prostředků dotace. Z důvodu zlepšení a urychlení administrace projektů doporučujeme příjemcům veškeré výzvy k doplnění konzultovat prostřednictvím osobních či telefonních konzultací s příslušnými finančními manažery projektu, aby nedocházelo k opětovnému vyzývání a následnému prodlužování proplácení žádostí o platbu.

Základní škola Břasy má nové interaktivní vybavení - 25.9.2015

Díky ROP Jihozápad bylo na ZŠ Břasy místo starého nevyhovujícího a nedostatečného vybavení pořízeno nové vybavení. Celkem bylo vybaveno pět tříd druhého stupně novým skříňovým nábytkem a dvě třídy lavicemi a židlemi. V rámci projektu došlo také k inovování již zastaralé jazykové učebny, do které byla pořízena interaktivní tabule, počítač, televize, DVD přehrávač a moderní ovládacími moduly. Do počítačové učebny byla pořízena interaktivní tabule, počítač s tiskárnou a pro žáky byly zakoupeny tablety. Do tříd žáků prvního stupně byly nainstalovány interaktivní tabule, počítače, tiskárna, kopírka či tablety. Rovněž byl nově vybaven kabinet fyziky a chemie učebními pomůckami a do školní tělocvičny přibyly sportovní pomůcky. Díky nově pořízenému vybavení mohou žáci nyní využívat moderní technologie a vzdělávat se formou E – learningu, v rámci kterého se budou vyučovat předměty jako přírodopis, zeměpis, dějepis, matematika, fyzika či chemie. Předpokládaná výše dotace činí 3,1 milionů korun.

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

irop

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa